Thứ Tư, 08/11/2023, 10:23 (GMT+7)
.

Hội CCB huyện Chợ Gạo: Thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới

Để mỗi phong trào thi đua đạt chất lượng và hiệu quả cao, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới (NTM), hướng đến xây dựng NTM nâng cao tại địa phương.

Thời gian qua, Hội CCB huyện có nhiều giải pháp phù hợp, đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua ở các cấp Hội; nhất là tổ chức, tuyên truyền, phát động thi đua hưởng ứng phong trào “CCB chung sức xây dựng NTM” đến từng chi hội và các hội viên.

Nội dung xây dựng, giữ vững các tiêu chí NTM được Hội CCB huyện lồng ghép với phong trào “CCB gương mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thành lập Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường, tuyến đường hoa… và đều nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên và người dân địa phương.

Hội CCB xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo ra mắt mô hình “Toàn dân vì môi trường không rác thải”, năm 2023 (Nguồn: Hội CCB huyện Chợ Gạo cung cấp).
Hội CCB xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo ra mắt mô hình “Toàn dân vì môi trường không rác thải”, năm 2023 (Nguồn: Hội CCB huyện Chợ Gạo cung cấp).

Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo do các cấp Hội CCB, hội viên CCB từ huyện đến cơ sở đảm nhận đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân cùng chung sức, chung lòng xây dựng và giữ vững tiêu chí NTM trên địa bàn huyện. Điển hình trong năm 2023, Hội CCB huyện Chợ Gạo đã tổ chức ra mắt 107 câu lạc bộ môi trường; tính đến ngày 30-6-2023, Hội CCB huyện đã nâng tổng số 131/131 câu lạc bộ môi trường, hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Chợ Gạo đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều cán bộ, hội viên đã trở thành những tấm gương điển hình nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

Để giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, các cấp Hội tích cực vận động hội viên phối hợp với lực lượng Công an tổ chức triển khai công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, Hội CCB cấp cơ sở đã tổ chức được 368 cuộc họp dân với hơn 4.000 lượt hội viên tham dự; phối hợp tuần tra, nhắc nhở các trường hợp gây mất trật tự, an ninh tại địa phương.

Chủ tịch Hội CCB huyện Chợ Gạo Võ Trọng Nghĩa cho biết, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện luôn gương mẫu, làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào do các cấp Hội phát động, nhất là đóng góp tích cực vào việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM đối với các xã về đích, hướng tới mục tiêu NTM nâng cao trong thời gian tới.

Đồng thời, Hội CCB huyện nêu cao tinh thần tự lực, tự cường và tiếp tực huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình CCB tự quản về an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn...

LÊ NGUYÊN

.
.
.