Thứ Sáu, 29/03/2024, 16:21 (GMT+7)
.

Huyện Gò Công Đông: Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024

Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao vào quý IV-2024. Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng NTM đối với từng địa bàn trong huyện.

PHÁT HUY NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thời gian qua, phong trào thi đua “Tiền Giang chung sức xây dựng NTM” đã được nhân dân trong huyện đồng thuận cao và tích cực tham gia hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như: Tham gia xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, hiến đất làm đường, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

Huyện ủy Gò Công Đông đặt ra mục tiêu trong năm 2024 hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao (sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra). Với mục tiêu đó, trong năm qua, các tiêu chí xây dựng NTM tiếp tục củng cố, giữ vững và nâng chất.

Lễ công bố quyết định công nhận xã Bình Ân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.                         Ảnh: QUỐC TOÀN
Lễ công bố quyết định công nhận xã Bình Ân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Ảnh: QUỐC TOÀN

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng huyện NTM nâng cao huyện Gò Công Đông, huyện có 11/11 xã cơ bản giữ vững 19/19 tiêu chí NTM; trong đó, có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Tân Đông, Bình Nghị, Tân Tây, Tăng Hòa, Tân Thành, Tân Phước và Bình Ân. Đến nay, huyện cơ bản đạt 3/9 tiêu chí (28/38 chỉ tiêu) theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao; trong đó, tiếp tục xây dựng xã Tân Đông đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; thị trấn Tân Hòa và thị trấn Vàm Láng đạt chuẩn đô thị văn minh quý IV-2024.

Năm 2024, huyện Gò Công Đông đặt mục tiêu: Đảm bảo duy trì 11/11 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 7/11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trong đó có 1 xã là Tân Đông phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). Tiếp tục tập trung đôn đốc 2 thị trấn Tân Hòa và Vàm Láng thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, cần duy trì thường xuyên, có liên quan đến giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, chợ văn minh, góp phần thực hiện bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí/chỉ tiêu huyện NTM đã đạt; phấn đấu thực hiện đạt 2 chỉ tiêu 7.8 và 8.3 (2 chỉ tiêu này không được quy định tại Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao) chậm nhất trong tháng 8-2024. Duy trì và nâng cao chất lượng 3/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao đã đạt; phấn đấu thực hiện đạt 6/9 tiêu chí còn lại chậm nhất trong tháng 8-2024.

Lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ thẩm định, xét, công nhận Gò Công Đông đạt chuẩn huyện NTM nâng cao chậm nhất trong tháng 9-2024. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung để tổ chức Lễ ra mắt huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong quý IV-2024.

Đối với xây dựng xã NTM kiểu mẫu, đến nay xã Tân Đông đã đạt 4/5 nội dung xã NTM kiểu mẫu gồm: Mô hình Ấp thông minh, nổi trội về lĩnh vực sản xuất, nổi trội về lĩnh vực giáo dục và nổi trội về lĩnh vực văn hóa.

Địa phương đang tích cực hoàn thành nội dung còn lại là về thu nhập. Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông Đoàn Minh Hương cho biết, sau khi hoàn thành tiêu chí xã NTM, rồi NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Đông quyết tâm hoàn thành sớm các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Tiền Giang, tiến tới đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

“Qua điều tra, thu nhập bình quân/người năm 2023 của xã đạt 73,71 triệu đồng (quy định 74,8 triệu đồng). Trong thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp với các ban, ngành huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, thương mại, tạo việc làm để không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Phấn đấu năm 2024, thu nhập bình quân/người của xã đạt trên 79,5 triệu đồng” - Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông Đoàn Minh Hương cho biết thêm.

Việc xây dựng và phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) luôn được huyện quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 11 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận. Năm 2023, huyện đăng ký mới 3 sản phẩm và 2 sản phẩm cấp lại sao. Huyện luôn chú trọng huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công cuộc xây dựng NTM.

Ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước các cấp (trực tiếp và lồng ghép), huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với các ban, ngành huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động, huy động các nguồn lực ngoài xã hội, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư tại địa phương. Trong năm 2023, toàn huyện đã huy động được hơn 316,46 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Giao thông nông thôn ở huyện Gò Công Đông hôm nay khang trang, sạch - đẹp. Ảnh: QUỐC TOÀN
Giao thông nông thôn ở huyện Gò Công Đông hôm nay khang trang, sạch - đẹp. Ảnh: QUỐC TOÀN

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Gò Công Đông, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã/huyện NTM/NTM nâng cao trên địa bàn huyện đa số các chỉ tiêu/tiêu chí đều có mức độ đạt tăng hơn so với các năm trước đây.

Đa số các xã đều đã thực hiện đạt các tiêu chí “mềm” thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương như: Giáo dục, Thông tin và Truyền thông, Thu nhập, Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường và An toàn thực phẩm, Chất lượng môi trường sống, Quốc phòng và An ninh…

TẬP TRUNG CHO  MỤC TIÊU NĂM 2024

Năm 2024, Gò Công Đông phấn đấu về đích huyện NTM nâng cao. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được huyện xác định, triển khai ngay từ những tháng đầu năm với quyết tâm cao. Theo lãnh đạo UBND huyện, một trong những giải pháp đầu tiên phải thực hiện và duy trì là đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của hành trình đi lên huyện NTM nâng cao.

Trong đó, huyện tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, đặc biệt cán bộ cơ sở xã/ấp về phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phát triển du lịch nông thôn, phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương.

Cùng với đó, huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 6 Chương trình chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các phòng, ban, ngành huyện có liên quan và các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc duy trì, nâng chất các tiêu chí sau khi được công nhận.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Gò Công Đông, bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện vẫn rà soát lại một số hạn chế để khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể là vẫn còn một số xã chưa quyết liệt trong việc xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp để tiếp tục thực hiện duy trì, củng cố và nâng chất các tiêu chí NTM/NTM nâng cao, nhất là các tiêu chí “mềm” như: Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường và An toàn thực phẩm...

Một số xã vẫn còn nhiều công trình công cộng như: Trường học, trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa ấp, chợ, trạm y tế, đường giao thông… chưa được quan tâm chỉnh trang cảnh quan, môi trường gọn gàng, sạch - đẹp.

Cảnh quan môi trường hộ gia đình tại nhiều xã chưa được quan tâm cải tạo, chỉnh trang, sắp xếp gọn gàng…, vốn là điều kiện tiên quyết để huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Việc xây dựng huyện Gò Công Đông đạt chuẩn NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm của huyện nên huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, tích cực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, quyết tâm cao nhất để đạt được những mục tiêu mà huyện đã đặt ra ngay từ đầu năm 2024.

L. OANH

.
.
.