Thứ Bảy, 10/03/2018, 07:23 (GMT+7)
.

Tập trung thực hiện quyết liệt 3 nhóm giải pháp về trật tự ATGT

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, tai nạn giao thông (TNGT) trong tháng 2-2018 xảy ra 42 vụ (riêng 7 ngày Tết Nguyên đán xảy ra 15 vụ), tăng 13 vụ, tăng 41,94% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tăng 26 người chết, tăng 18,18%; số người bị thương 21, tăng 100%.

Vì vậy, việc kiềm chế và kéo giảm TNGT trong thời gian tới là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đã được UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt 3 nhóm giải pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng khảo sát tình hình trật tự ATGT tại khu vực cầu Bình Phan, huyện Chợ Gạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng khảo sát tình hình trật tự ATGT tại khu vực cầu Bình Phan, huyện Chợ Gạo.

1. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT được xác định là một trong những giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, góp phần kiềm chế và kéo giảm TNGT.

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, trong năm 2017, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT được các ngành, các cấp, các địa phương quan tâm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền; những mô hình ATGT được các ngành, đoàn thể duy trì thực hiện.

Các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban ATGT tỉnh và các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT… Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về bảo đảm ATGT trong thời gian qua còn nặng về hình thức, số lượng, chưa đi vào chiều sâu.

Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ban ATGT tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn: Đề xuất UBND tỉnh kế hoạch và biện pháp phối hợp với các sở, ngành tỉnh và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn. Chủ trương thành lập Ban ATGT tại các huyện, thành phố, thị xã có tình hình trật tự ATGT phức tạp để phối hợp có hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của các bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT. Báo cáo khẩn cấp UBND tỉnh và Ủy ban ATGT quốc gia về tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh; chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do TNGT xảy ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời các biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự ATGT. Quy định chế độ, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan thành viên và từng thành viên của ban ATGT các cấp. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật...

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Trần Văn Bon nhận xét: Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT ở một số địa phương chưa được duy trì thường xuyên, mà chủ yếu tập trung vào những đợt cao điểm. Nội dung tuyên truyền còn chung chung, chưa sát với thực tế, chưa tập trung đúng đối tượng; hình thức tuyên truyền chưa sinh động, đa dạng, thiếu sáng tạo, chưa phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở trong hoạt động tuyên truyền ATGT. Nội dung tuyên truyền về ATGT chưa thực sự thu hút người nghe, chưa sát với một bộ phận đối tượng cần tuyên truyền (nhất là giới trẻ là đối tượng có nguy cơ cao về vi phạm trật tự ATGT)... nên chưa tác động đến một số đối tượng tham gia giao thông. Vì vậy, việc đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT là điều cần thiết.

2. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT của các lực lượng chức năng và địa phương thời gian qua được tăng cường, các trường hợp vi phạm đã được xử lý nghiêm, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm, góp phần răn đe, phòng ngừa TNGT. Trong tháng 2, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đã được tăng cường.

Ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông, các địa phương tăng cường các lực lượng khác: Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an xã tham gia tuần tra và giải tỏa lòng đường, vỉa hè, chống ùn tắc giao thông...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh: “Công tác kiểm tra, kiểm soát vẫn chưa giám sát được hết các hành vi vi phạm. Vẫn còn tâm lý nể nang trong dịp tết của lực lượng chức năng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn trong việc xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật của người điều khiển phương tiện”. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự ATGT và TNGT xảy ra nhiều trong tháng 2 vừa qua.

Qua ghi nhận trong chuyến kiểm tra trật tự ATGT của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Lê Văn Hưởng vào ngày 26-2, tại một số “điểm đen”, địa điểm phức tạp về trật tự ATGT trên tuyến QL1A, QL50, không thấy có lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, do quy định phân cấp của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh và cấp huyện trong công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, dẫn đến nhiều bất cập trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, là nguy cơ trực tiếp dẫn đến TNGT.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách được Ban ATGT tỉnh đề ra trong tháng 3 đối với lực lượng Cảnh sát giao thông: “Có phương án xử lý ngay các hành vi uy hiếp trực tiếp ATGT như: Chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ…”.

3. Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát của các cấp chính quyền là vấn đề được Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Lê Văn Hưởng thường đề cập tại nhiều cuộc họp sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Thực tế cho thấy, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi tình hình ATGT của địa phương chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến việc kiềm chế, kéo giảm TNGT không phát huy hiệu quả. Tại cuộc họp đánh giá tình hình công tác bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vào chiều 23-2, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc để kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

Trong đó, lãnh đạo các địa phương và thành viên Ban ATGT các cấp cần cấp bách triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT; phối hợp với các ngành chức năng kịp thời giải quyết những bất cập trong công tác bảo đảm trật tự ATGT ở cơ sở. Và UBND tỉnh cũng vừa ban hành Văn bản 687, yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh; trong đó UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT cấp huyện đưa nội dụng công tác bảo đảm trật tự, ATGT vào cuộc họp Ban Thường vụ, để tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thực thi pháp luật về trật tự, ATGT trên địa bàn cấp huyện...

HỮU CHÍ

.
.
.