Công an tỉnh Tiền Giang: Khẩn trương triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Công an tỉnh Tiền Giang: Khẩn trương triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch 168 ngày 12-4-2024 về tổ chức triển khai, thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong lực lượng Công an tỉnh.
11:27 | 23/05/2024
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
21:56 | 18/05/2024
Hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông phải đáp ứng các yêu cầu gì?
Hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông phải đáp ứng các yêu cầu gì?
Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 17/5/2024 quy định rõ các yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông.
20:00 | 17/05/2024
Quy định mới về đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C
Quy định mới về đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C
Từ 1/6/2024, sẽ thực hiện đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C theo quy định mới.
21:05 | 03/04/2024
Quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Chiều 2-4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thi hành.
21:43 | 02/04/2024
Triển khai Luật Đất đai năm 2024
Triển khai Luật Đất đai năm 2024
Chiều 6-3, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (gọi tắt là Luật Đất đai năm 2024).
21:17 | 06/03/2024
Tiền Giang: Triển khai Luật Đấu thầu năm 2023
Tiền Giang: Triển khai Luật Đấu thầu năm 2023
Ngày 26-12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (gọi tắt là Luật Đấu thầu năm 2023).
19:54 | 01/01/2024
Bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
Bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.
19:53 | 24/12/2023
Bao nhiêu điểm thì đậu sát hạch lái xe B1?
Bao nhiêu điểm thì đậu sát hạch lái xe B1?
Thi sát hạch lái xe B1 gồm những phần thi nào? Thi giấy phép lái xe B1 bao nhiêu điểm là đậu?
15:18 | 16/11/2023
Phổ biến Luật Dân sự cho thành viên Câu lạc bộ Người điếc
Phổ biến Luật Dân sự cho thành viên Câu lạc bộ Người điếc
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), ngày 12-11, Câu lạc bộ Người điếc tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn phổ biến Luật Dân sự cho thành viên câu lạc bộ.
15:03 | 13/11/2023
.
.