Thứ Tư, 15/05/2019, 14:49 (GMT+7)
.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tiền Giang Trương Văn Hiền:

Tháng Công nhân năm 2019 có nhiều điểm mới

(ABO) Qua nhiều năm triển khai, Tháng Công nhân đã tạo được sự lan tỏa trong xã hội và thực sự có ý nghĩa đối với người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức, lao động, từ đó khẳng định được vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của tổ chức công đoàn. Với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở (CĐCS) - một lợi ích đoàn viên”, Tháng Công nhân năm 2019 ở Tiền Giang có nhiều hoạt động phong phú, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động. Báo Ấp Bắc đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Trương Văn Hiền về các hoạt động, điểm mới trong thực hiện Tháng Công nhân năm nay.

* Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, với chủ đề “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”, các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động trọng tâm gì trong Tháng Công nhân năm 2019?

* Đồng chí Trương Văn Hiền: Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2019 là  “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên” được xem là một thông điệp yêu cầu các cấp Công đoàn trong các hoạt động của mình phải lưu ý về vấn đề chất lượng hoạt động, các chủ đề hoạt động phải mang tính chất thiết thực. Mục đích là phải đáp ứng được nguyện vọng chính đáng như là lợi ích chính đáng của người lao động.

Chính vì vậy, để Tháng Công nhân năm nay đạt được mục đích như chủ đề đã đề ra, LĐLĐ tỉnh đã có những văn bản triển khai chỉ đạo để các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện các công việc như:

Đồng chí Trương Văn Hiền phát động Tháng Công nhân năm 2019.

 

Thứ nhất là, đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công nhân, lao động (CNLĐ), đoàn viên công đoàn với chủ đề vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam nhằm nâng cao sự hiểu biết của công nhân, đoàn viên công đoàn. Thông qua đó nâng cao lòng tự hào của CNLĐ, từ đó CNLĐ sẽ hăng say lao động sản xuất, tích cực, tự giác trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy lao động của cơ quan, phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ hai là, đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNLĐ với mục tiêu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” để mỗi cấp, ngành, đơn vị đều có tổ chức phong trào thi đua. Phải có mục tiêu cụ thể, rõ ràng để kêu gọi mọi người lao động đăng ký tham gia phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức.

Thứ ba là, đẩy mạnh phong trào phúc lợi đoàn viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động ngày càng nắm rõ hơn tính chất của công tác phúc lợi đoàn viên, để người lao động hiểu, tiếp cận và hưởng thụ từ chương trình này. Thông qua Tháng Công nhân, tổ chức Công đoàn sẽ rà soát tìm hiểu kịp thời để giúp đỡ cho các gia đình CNLĐ, đoàn viên có hoàn cảnh khăn về nhà ở. Mục tiêu trong Tháng Công nhân và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn sẽ xét xây tặng trên 100 Mái ấm công đoàn.            

* PV: Điểm nhấn của Tháng Công nhân năm nay là gì? Việc tổ chức Tháng Công nhân năm nay có gì mới so với các năm trước, thưa đồng chí?

* Đồng chí Trương Văn Hiền: Đặc biệt, Tháng Công nhân năm 2019 sẽ tổ chức Hội nghị Tuyên dương CNLĐ tiêu biểu, gắn phong trào thi đua với việc công nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm 2018 và các tháng đầu năm 2019. Năm nay, số lượng công nhân được tuyên dương sẽ không hạn chế, tùy vào kết quả mà công nhân đã đạt được. Tới thời điểm này, LĐLĐ tỉnh đã nhận được danh sách đề nghị của gần 300 công nhân trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc. Đây cũng là nét mới nhằm động viên kịp thời, biểu dương, khen thưởng để phát huy nhân tố tích cực với những hoạt động của Tháng Công nhân 2019.

Nhân Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức Hội thi Nét đẹp công nhân để tạo sân chơi bổ ích dành cho lực lượng công nhân trực tiếp lao động sản xuất trong các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài Nhà nước.

Các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2019 được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú và xác thực với từng địa phương, doanh nghiệp và địa bàn. Tổ chức Công đoàn hy vọng Tháng Công nhân năm nay chẳng những mang lại cho công nhân về vật chất mà cả về tinh thần, giúp cho công nhân ngày càng hiểu hơn về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn. Qua đó sẽ giúp người lao động ngày càng gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

LÝ OANH (thực hiện)

.
.
.