.
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang Nguyễn Phương Toàn:

Việc chọn sách giáo khoa đúng quy định, minh bạch, khách quan

Cập nhật: 10:47, 12/04/2024 (GMT+7)

Lựa chọn sách giáo khoa (SGK) là việc quan trọng trong triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018. Qua 5 lần lựa chọn SGK cho thấy, công tác lựa chọn SGK của tỉnh Tiền Giang đã đảm bảo tiến độ, đúng quy định, minh bạch, khách quan, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Để hiểu rõ hơn về công tác lựa chọn SGK, phóng viên (PV) Báo Ấp Bắc đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tiền Giang.


* PV: Đồng chí có thể cho biết, công tác lựa chọn SGK của tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua được triển khai như thế nào?

* Đồng chí Nguyễn Phương Toàn: Trong thời gian qua, việc lựa chọn SGK để triển khai Chương trình GDPT năm 2018 được thực hiện đúng các quy định của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, năm học 2020 - 2021, việc lựa chọn SGK được thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 01 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT.

Từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2023 - 2024, việc lựa chọn SGK thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 25 của Bộ GD-ĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT. Năm học 2024 - 2025, việc chọn SGK thực hiện theo Thông tư 27 của Bộ GD-ĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT.

Thực hiện quy định Thông tư 27, các cơ sở giáo dục đã thành lập Hội đồng và thực hiện quy trình lựa chọn SGK, Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT đã thành lập tổ thẩm định, rà soát hồ sơ lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.  Hiện nay, Sở GD-ĐT đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục SGK sử dụng từ năm học 2024 - 2025 trong cơ sở GDPT trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.

* PV: Tỷ lệ phân bố các bộ SGK như thế nào qua các lần lựa chọn, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Phương Toàn: Năm học 2020 - 2021: Toàn tỉnh có 147/191 trường sử dụng bộ sách của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ 77% và 44/191 trường sử dụng bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các bộ sách khác. Tuy nhiên, tùy theo môn học có sự khác nhau giữa các nhà xuất bản.

Năm học 2021 - 2022 đến năm học 2023 - 2024: Ở cấp tiểu học, toàn tỉnh sử dụng bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho các môn học đối với lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Riêng bộ môn Tiếng Anh hiện đang sử dụng 2 bộ sách, bao gồm bộ sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, chiếm tỷ lệ 24% và bộ sách của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ 76% và môn Tin học sử dụng 2 bộ sách, bao gồm bộ sách của Nhà xuất bản Đại học Huế chiếm tỷ lệ 60,3% và bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm tỷ lệ 39,7%.

Còn cấp trung học, các lớp 6, 7, 8, 10, 11, mỗi môn học chỉ sử dụng 1 SGK cho tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tùy theo môn học có sự khác nhau giữa các nhà xuất bản. Riêng các môn Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất sử dụng từ 2 bộ SGK trở lên.

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho, nghiên cứu chọn sách giáo khoa Chương trình GDPT năm 2018.

* PV: Thời gian gần đây, có dư luận ở nhiều khối lớp thuộc các cấp học, mỗi môn học chỉ sử dụng 1 SGK cho tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Như vậy, điều này có đúng theo quy định của Bộ GD-ĐT hay không, xin đồng chí nói rõ hơn về vấn đề này.

* Đồng chí Nguyễn Phương Toàn: Từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2023 - 2024: Việc lựa chọn SGK được thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 25 của Bộ GD-ĐT. Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng lựa chọn SGK đảm bảo đủ số lượng thành viên, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định tại Thông tư 25.

Vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 95 quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT năm học 2024 - 2025. Theo đó, 2 tiêu chí quan trọng được đề cập: Tiêu chí, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu chí 2, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 8, Thông tư 25: Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các cơ sở GDPT đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi môn học.

SGK được lựa chọn phải đạt trên ½ (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn. Hội đồng lựa chọn SGK các môn học đã tổ chức họp và thực hiện bỏ phiếu kín lựa chọn SGK, theo quy định chỉ những SGK đạt trên ½ số phiếu đồng ý lựa chọn mới được đưa vào danh mục để trình UBND tỉnh phê duyệt, các SGK còn lại do không đạt tiêu chí này nên không được đưa vào danh mục phê duyệt.

Mặc dù mỗi môn học chọn 1 SGK, nhưng giữa các môn do các nhà xuất bản khác nhau phát hành, kết quả lựa chọn của Hội đồng lựa chọn SGK tỉnh đề xuất trùng khớp với các SGK được nhiều trường đề xuất nhất. Công tác lựa chọn SGK của Sở GD-ĐT đã được Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT theo Quyết định 4253 ngày 12-12-2023 của Bộ GD-ĐT kiểm tra, đánh giá: Hội đồng lựa chọn SGK của tỉnh đảm bảo đủ số lượng thành viên, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng trùng khớp với kết quả SGK được lựa chọn với tỷ lệ cao nhất của các cơ sở GDPT.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

ĐỖ PHI (thực hiện)

 

.
.
.