Thứ Hai, 08/05/2017, 09:22 (GMT+7)
.
ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH:

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 5-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014 - 2016 (gọi tắt là Cuộc vận động).

Đại tá Cao Văn Mĩa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân.
Đại tá Cao Văn Mĩa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Hướng dẫn 202/HD-CT của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 100% cơ quan, đơn vị phát động thi đua, xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu thực hiện 4 nội dung của Cuộc vận động.

Thông qua thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng và xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, LLVT tỉnh có 1.263 tập thể, 1.468 cá nhân được biểu dương, khen thưởng, đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2014 và 2015 được nhận Bằng khen, năm 2016 nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, năm 2015, LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quân, toàn quốc lần thứ IX...

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố danh sách 2 cá nhân đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng Bằng khen; biểu dương 3 cá nhân và trao 19 Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động.

THANH LÂM

.
.
.