Thứ Năm, 26/12/2019, 09:05 (GMT+7)
.

Chủ động hợp tác thực hiện Hiệp định Mê Công

Bên cạnh những nỗ lực thực hiện cam kết, Việt Nam còn chủ động hợp tác với các nước, đối tác vùng và quốc tế nhằm thực hiện có hiệu quả Hiệp định Mê Công.

Đối với Hiệp định Mê Công, Việt Nam chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Mê Công của Việt Nam; đồng thời, thúc đẩy các quốc gia thành viên khác cùng nỗ lực sử dụng và quản lý hiệu quả và bền vững nguồn nước chung sông Mê Công.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thúc đẩy Ủy hội sông Mê Công quốc tế tăng cường bổ sung các văn bản pháp lý dưới Hiệp định (thủ tục, quy định, hướng dẫn kỹ thuật...) để giúp làm rõ các điều khoản của Hiệp định, hỗ trợ thực hiện hiệu quả Hiệp định và các văn bản pháp lý có liên quan; đồng thời, không ngừng nâng cao cam kết hợp tác trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc sử dụng tài nguyên nước tổng hợp công bằng và hợp lý.

Sông Mê Công đoạn qua Tiền Giang.
Sông Mê Công đoạn qua Tiền Giang.

Việt Nam cũng sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia trong lưu vực và các đối tác nhằm thực hiện có hiệu quả Hiệp định Mê Công. Đối với Lào và Campuchia, Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa 2 quốc gia, Đảng và nhân dân và quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước và các tài nguyên có liên quan trong lưu vực sông Mê Công; ưu tiên các hoạt động song phương cụ thể về chia sẻ thông tin số liệu, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước sông Mê Công hiệu quả và bền vững, tăng cường năng lực.

Đồng thời, khuyến khích các dự án đầu tư của Việt Nam (kể cả đầu tư vào công trình thủy điện trong lưu vực sông Mê Công) và các hợp đồng mua bán, trao đổi (mua bán điện)... trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiệp định Mê Công, đồng thuận trong Ủy hội sông Mê Công quốc tế và tham vấn rộng rãi trong khu vực.

Đối với Thái Lan, Việt Nam sẽ đẩy mạnh trao đổi và chia sẻ thông tin số liệu về các hoạt động khai thác sử dụng nước, chia sẻ quan ngại về tác động của các dự án sử dụng và chuyển nước của Thái Lan đối với Việt Nam, phối hợp xem xét các dự án nêu trên theo các quy định của Hiệp định Mê Công, Ủy hội sông Mê Công quốc tế và tham vấn khu vực; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kỹ thuật và hợp tác kinh tế giữa các Bộ, ngành.

Đối với Trung Quốc, Việt Nam sẽ kiên trì nguyên tắc sử dụng và quản lý hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mê Công trên cơ sở hợp tác toàn diện của tất cả các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công; khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định Mê Công và yêu cầu kết nối với các sáng kiến hợp tác vùng, đặc biệt là với Hợp tác Mê Công - Lan Thương; thúc đẩy hợp tác về tài nguyên nước, thực hiện các dự án, hoạt động hợp tác kỹ thuật chung như khảo sát, nghiên cứu, chia sẻ thông tin số liệu, cơ chế cảnh báo ứng phó tình huống khẩn cấp, đào tạo tăng cường năng lực, tham quan trao đổi...

Sông Mê Công.
Sông Mê Công.

Đồng thời, tích cực nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tham gia đóng góp tích cực và xây dựng, nhằm mở rộng quan hệ hợp tác kỹ thuật giữa thượng nguồn và hạ nguồn và tiến tới xây dựng các cơ chế quản lý chung trong lưu vực và tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc cho lưu vực sông Hồng ở phía Bắc (sông Nguyên bên Trung Quốc).

Đối với Myanma, Việt Nam sẽ kiên trì vận động bạn ủng hộ nguyên tắc về sử dụng và quản lý hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mê Công trên cơ sở hợp tác toàn diện của tất cả các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công; không ngừng vận động bạn tham gia sâu rộng vào các hoạt động của Ủy hội sông Mê Công quốc tế để tiến tới trở thành thành viên chính thức của Ủy hội; phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng khác.

Riêng đối với các đối tác vùng và quốc tế khác, Việt Nam cần tích cực tham gia các Diễn đàn vùng và đa phương để khẳng định cam kết chính trị cao nhất của Việt Nam đối với Hiệp định Mê Công vì mục tiêu sử dụng và quản lý hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mê Công; tích cực đóng góp sáng kiến, đề xuất và vận động các Đối tác Phát triển tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động của Ủy hội, tăng cường các kênh phối hợp và hợp tác giữa các sáng kiến hợp tác tiểu vùng với Ủy hội; không ngừng vận động tìm kiếm nguồn lực để triển khai các hoạt động của Việt Nam và hợp tác với các quốc gia lưu vực sông Mê Công…

P.V

.
.
.