Thủy điện Trung Quốc
Thủy điện Trung Quốc "siết nước" bắt đầu tác động đến Việt Nam
Đập thủy điện Cảnh Hồng (Jing Hong) của Trung Quốc “siết nước“ hồi đầu năm nay đã chính thức có tác động đến vùng ĐBSCL của Việt Nam, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.
12:52 | 23/01/2020
Thủy điện Trung Quốc giảm xả nước, hạn mặn lịch sử sẽ lặp lại?
Thủy điện Trung Quốc giảm xả nước, hạn mặn lịch sử sẽ lặp lại?
Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, việc đập thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc giảm lượng xả nước xuống vùng hạ lưu sông Mekong sẽ có tác động đến tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL.
07:46 | 02/01/2020
Cùng chia sẻ dòng sông, cùng chia sẻ tương lai
Cùng chia sẻ dòng sông, cùng chia sẻ tương lai
Đó là thông điệp được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công - Lan Thương được tổ chức vào ngày 17-12-2019, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
14:07 | 31/12/2019
Tiền Giang tìm giải pháp phát triển bền vững
Tiền Giang tìm giải pháp phát triển bền vững
Kịch bản đã và đang được đưa ra đối với ĐBSCL là sẽ đối mặt với việc khó khăn về nguồn nước sông Mê Công, kịch bản của biến đổi khí hậu...
14:06 | 29/12/2019
Tiền Giang chuyển đổi mô hình sản xuất
Tiền Giang chuyển đổi mô hình sản xuất
Dưới tác động của sông Mê Công, của biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực của thời tiết, Tiền Giang đã và đang tìm nhiều giải pháp để thích ứng.
09:17 | 28/12/2019
Chung sức bảo vệ nguồn tài nguyên nước
Chung sức bảo vệ nguồn tài nguyên nước
Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam năm 2019 lần thứ nhất năm 2019 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang gần đây đã bàn thảo nhiều giải pháp quan trọng để phát triển bền vững vùng ĐBSCL.
21:41 | 28/12/2019
Nhiều giải pháp tham gia Hiệp định Mê Công
Nhiều giải pháp tham gia Hiệp định Mê Công
Việt Nam đã và đang đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Hiệp định Mê Công.
14:07 | 27/12/2019
Chủ động hợp tác thực hiện Hiệp định Mê Công
Chủ động hợp tác thực hiện Hiệp định Mê Công
Bên cạnh những nỗ lực thực hiện cam kết, Việt Nam còn chủ động hợp tác với các nước, đối tác vùng và quốc tế nhằm thực hiện có hiệu quả Hiệp định Mê Công.
09:05 | 26/12/2019
Việt Nam tích cực thực thi Hiệp định Mê Công
Việt Nam tích cực thực thi Hiệp định Mê Công
Vai trò của Việt Nam tại Ủy hội sông Mê Công quốc tế không ngừng được phát huy.
16:58 | 24/12/2019
Hiện thực hóa Hiệp định Mê Công
Hiện thực hóa Hiệp định Mê Công
Thông tin được đưa ra tại Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức tại Tiền Giang cho thấy nhiều kết quả quan trọng sau thời gian thực hiện Hiệp định Mê Công.
08:48 | 25/12/2019
.
.