Thứ Năm, 25/01/2024, 14:50 (GMT+7)
.
Công ty Đấu giá Hợp danh Điền Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. TSĐG: Quyền thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Thạnh Tân; Thời gian thu: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê; Giá khởi điểm: 145.000.000 đồng/năm (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng).
- Bước giá: 2.000.000 đồng/12 tháng (hai triệu đồng trên mười hai tháng), cho tất cả các vòng đấu.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (hai trăm ngàn đồng một hồ sơ).
- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).
- Thời gian bán, tiếp nhận  hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày phát hành thông báo đến 17 giờ ngày 03/02/2024.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06/02/2024 tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân, địa chỉ: ấp 4 xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

2. TSĐG: Dịch vụ trông giữ xe (có thể kinh doanh thêm nước giải khát) cho người lao động đến giao dịch với Trung tâm tại khu vực sân đan Cơ sở 2 - Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang.
- Giá khởi điểm đấu giá: 60.000.000 đồng/01 năm (Sáu mươi triệu đồng trên một năm).
- Bước giá: 1.200.000 đồng/01 năm (Một triệu hai trăm nghìn đồng trên một năm), cho tất cả các vòng đấu.
- Tiền mua hồ sơ đăng ký: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).
- Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/hồ sơ (Mười hai triệu đồng/hồ sơ).
- Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ, nộp tiền đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày phát hành thông báo đến 17 giờ, ngày ngày 16 tháng 02 năm 2024.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 19/02/2024.

Khách hàng có nhu cầu liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Điền Nguyên, địa chỉ: Số 99/6, Tổ 6, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 02733.88.75.79; 084.234.0959;

.
.
.