Thứ Ba, 07/05/2024, 16:10 (GMT+7)
.

Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam

Ngày 13-3-2024, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang có tiếp nhận hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ em có thông tin như sau:

Họ tên: Kim Nhật Minh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/06/2017

Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Họ tên cha: Kim Yitae; sinh ngày: 18/8/1966; Quốc tịch: Hàn Quốc

Nơi cư trú: Hàn Quốc

Họ tên mẹ: Phạm Kiều Châm; sinh ngày: 07/06/1989; Quốc tịch: Việt Nam

Nơi cư trú: ấp 4, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 20 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang thông báo đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Kim Nhật Minh. Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

.
.
.