Thứ Ba, 04/05/2021, 10:09 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

(ABO) Ngày 3-5-2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 1922 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị Ủy ban MMTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các tổ chức, đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; tiếp tục nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, cụ thể:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp, cập nhật tình hình trong nước và thế giới, tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động trong các phương án, kịch bản khi để xảy ra trường hợp dương tính với SARS-Cov-2; bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và làm rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân có liên quan.

Chỉ đạo hạn chế các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức, cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện phải báo cáo cấp trên trực tiếp và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách và cấp ủy cùng cấp để thống nhất chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn, bảo đảm việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch đối với tổ chức, cá nhân, việc thực hiện yêu cầu về đeo khẩu trang nơi đông người, nhất là tại các lễ hội, các hoạt động hiếu, hỉ; trường hợp để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn quản lý, tùy mức độ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị Ủy ban MMTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện 541 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Công văn 1839 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện 541 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia hiện phòng, chống dịch Covid-19, các bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

M.T

.
.
.