Thứ Năm, 16/06/2022, 11:16 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

(ABO) Ngày 16-6-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 3192 về việc thực hiện Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

b
Tại một điểm tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hạnh Nga.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ, kết quả công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15-4-2022 và chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24-5-2022, Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26-5-2022, Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27-5-2022 và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; quán triệt triển khai tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 9-5-2022.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Đẩy mạnh, tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19”.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan nghiên cứu, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng địa bàn, sở, ban, ngành, đoàn thể; trong đó lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị phải làm gương, đi đầu trong việc thực hiện tiêm chủng.

Rà soát, thống kê cụ thể đối tượng cần tiêm mũi 3, mũi 4, đối tượng trẻ em từ 5 đến 12 tuổi (đối tượng phải tiêm/ đã tiêm/ chưa tiêm, đối tượng đã mắc Covid-19) để có kế hoạch triển khai tiêm chủng kịp thời, lưu ý xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng để tổ chức triển khai thực hiện.

Tăng cường tổ chức các điểm tiêm lưu động tại trường học, nhà máy, khu công nghiệp, cụm dân cư… để tăng tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Tổng hợp tình hình các địa phương không nhận vắc xin, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Y tế theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, thống nhất truyền thông về tiêm vắc xin là: Tiêm vắc xin phòng, chống dịch; người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.

Trong Công văn Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Trường hợp các địa phương không nhận vắc xin theo phân bổ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có văn bản gửi Sở Y tế, đồng thời phải cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra dịch bùng phát trên địa bàn do người dân chưa được tiêm chủng.

Đây là nội dung rất quan trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

M.T

.
.
.