Thứ Sáu, 03/01/2014, 13:22 (GMT+7)
.

TP.Mỹ Tho: Kết quả bước đầu thực hiện các tiêu chuẩn văn minh đô thị

Qua 10 năm xây dựng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), đến cuối năm 2012 TP. Mỹ Tho đã có 123/123 khu phố (ấp), 16/17 phường (xã), 41 cơ sở thờ tự, 15 con đường, 3 công viên và 2 chợ đạt danh hiệu Văn hóa.

Thực hiện Chương trình 78/Ctr-UBND ngày 11-6-2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 12-7-2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch chuyển đổi các danh hiệu văn hóa của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, trong năm 2013 TP. Mỹ Tho xây dựng và chuyển đổi 30% trong tổng số 16 phường (xã) văn hóa hiện có.

Lễ đón nhận danh hiệu Xã văn hóa Mỹ Phong.
Lễ đón nhận danh hiệu Xã văn hóa Mỹ Phong.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tình hình thuận lợi, khó khăn của từng đơn vị, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố chọn các phường 1, 5, 8, 9, 10, xã Tân Mỹ Chánh và xã Mỹ Phong để xây dựng đạt các tiêu chuẩn “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo các phường (xã) được chọn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chuẩn theo quy định, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong quý I-2013, Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức lễ phát động và hướng dẫn các phường, xã chuẩn bị xây dựng các văn bản chuyển đổi danh hiệu, tổ chức lễ phát động ở 17/17 phường (xã) đảm bảo tốt nội dung, hình thức theo yêu cầu của BCĐ tỉnh, thành phố. Ban Hỗ trợ thành phố hàng tháng họp giao ban, kiểm tra kết quả thực hiện đối với 7 đơn vị được chọn, nhằm đảm bảo tiến độ, kịp thời hỗ trợ khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chuẩn theo quy định.

Qua hơn 6 tháng tích cực thực hiện, đến tháng 10-2013, Đoàn thẩm định thành phố tổ chức kiểm tra bước đầu (trước khi mời Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định) về kết quả thực hiện theo các tiêu chuẩn “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; những hạn chế, khó khăn còn tồn tại; đề xuất các ngành thành phố hỗ trợ để báo cáo UBND thành phố có chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh.

Ngoài các Nhà văn hóa phường (xã) đã được đầu tư xây dựng trong các năm trước đây, năm 2013 thành phố tiếp tục xây dựng và nâng cấp các điểm sinh hoạt văn hóa đối với các phường (xã) thực hiện chuyển đổi danh hiệu văn hóa. Qua khảo sát tại điểm sinh hoạt văn hóa ở các khu phố (ấp), đa số đều có đầy đủ các thiết chế văn hóa như: tủ sách pháp luật, sơ đồ Ban chủ nhiệm, lịch công tác, bảng theo dõi chỉ tiêu thi đua, bảng vàng gia đình văn hóa… theo 16 nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thành phố.

Đến nay, các phường (xã) được chọn chuyển đổi đã có trên 95% hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 27% người tham gia luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 100% hộ gia đình đều có điện, nước sạch sinh hoạt; tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,5%; các chuẩn Quốc gia về giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh được giữ vững; 100% khu phố (ấp) được tái công nhận danh hiệu Văn hóa… 

Điều này cho thấy, việc xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” được các phường (xã) thực hiện đồng bộ và có bước khởi sắc. Qua kết quả kiểm tra cuối năm của Ban Chỉ đạo tỉnh được đánh giá tốt, các tiêu chuẩn đều đạt khá cao so với quy định.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển theo mục tiêu đến năm 2015, TP. Mỹ Tho đạt các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh, thành phố phải có bước phát triển mới, toàn diện và bền vững, trong đó có việc nâng chất, chuyển đổi các danh hiệu văn hóa của các phường (xã) đi vào chiều sâu, đòi hỏi công tác chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở phải được duy trì thường xuyên, kịp thời tháo gở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; từng bước có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trên tất cả các lĩnh vực; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để đảm bảo tiêu chí về văn hóa nông thôn, văn minh đô thị trong tiêu chí chung của đô thị loại I và góp phần nâng cao chất lượng của phong trào TDĐKXDĐSVH trong giai đoạn mới.

THANH NHÃ

.
.
.