Thứ Năm, 09/04/2020, 14:37 (GMT+7)
.
MỜI THAM GIA DỰ THI:

Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XII (2019 - 2020)

Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn kính mời các đồng chí và các bạn hưởng ứng tham gia dự thi: Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XII (2019 - 2020).

Nội dung tác phẩm dự giải: Phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương Tiền Giang, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới tỉnh nhà, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực các vấn đề, các sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, của địa phương Tiền Giang;

Tuyên truyền phục vụ việc triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh năm 2019 - 2020 đi vào đời sống xã hội.

Tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khuyến khích các tác phẩm về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa có giá trị lớn, an toàn và khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 nhằm rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; tuyên truyền phục vụ việc phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, hạn mặn; các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Điều kiện dự thi: Tác giả dự thi là các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong tỉnh, các cán bộ khoa học - kỹ thuật có tác phẩm xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh trở lên, kể cả các đặc san, bản tin của các ngành có giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông. Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn được mở rộng cho các đối tượng là nhà báo chuyên và không chuyên nghiệp ở ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về Tiền Giang.

Các tác phẩm dự thi đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 30-4-2019 đến 30-4-2020.

Hạn chót nộp tác phẩm: Ngày 5-5-2020. Dự kiến tổng kết và phát giải vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2020.

Cách thức gửi tác phẩm dự thi:  Các phóng viên, cộng tác viên là hội viên Hội Nhà báo gửi bài dự thi về chi hội và liên chi hội nhà báo nơi mình sinh hoạt. Các chi hội và liên chi hội nhận bài, tiến hành sơ khảo, chọn tác phẩm hay gửi về Ban Tổ chức cuộc thi: Hội Nhà báo tỉnh, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho. Các cộng tác viên không phải là hội viên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về địa chỉ nêu trên và phải được xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi nhiều nhất 3 tác phẩm (kể cả tin, bài, băng hình và ảnh). Không xét các tác phẩm đã dự thi các giải báo chí khác và đã được hỗ trợ kinh phí sáng tác trong Chương trình Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao…

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Văn phòng Hội Nhà báo Tiền Giang, điện thoại  0273.3882235.


 

.
.
.