Thứ Ba, 19/10/2021, 14:44 (GMT+7)
.

Xây dựng Đề án "Trung tâm phát hành phim trực tuyến"

Phát hành phim truyền hình trên trang VTVgo.
Phát hành phim truyền hình trên trang VTVgo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra Quyết định do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ký, phê duyệt Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”.

Quyết định nêu rõ, căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ quyết định giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp Cục Bản quyền tác giả và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”.

Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến” trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2021 của Cục Điện ảnh.

Phát hành phim trực tuyến là một trong những xu hướng nổi bật hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động lên mọi mặt của kinh tế, xã hội, trong đó có văn hóa, giải trí, và điện ảnh cũng chịu chung những tác động này.

Phát hành phim qua các nền tảng là một trong những giải pháp mà nhiều hãng phim áp dụng thời Covid-19.

Ngoài ra, phát hành phim trực tuyến cũng góp phần thúc đẩy quảng bá, giới thiệu các sản phẩm phim truyền hình, điện ảnh tới khán giả ở nước ngoài.

(Theo nhandan.vn)

 

.
.
Liên kết hữu ích
.