Chủ Nhật, 02/08/2015, 15:59 (GMT+7)
.

26.413 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2015

HĐND tỉnh vừa thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của tỉnh.

Theo đó, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của tỉnh là 26.413 người. Trong đó, ngành Giáo dục - Đào tạo: 19.438 người (không kể số người làm việc tại các trường mầm non theo chế độ hợp đồng); ngành Y tế: 5.405 người; ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 534 người; các Hội: 138 người; các đơn vị sự nghiệp khác: 898 người.

Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập không bao gồm số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ.

VÂN ANH
 

.
.
.