Chủ Nhật, 04/06/2017, 06:44 (GMT+7)
.

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

Ai cũng biết, Bác Hồ kính yêu luôn yêu quý thiếu nhi. Trong một bức thư gửi các cháu thiếu nhi vào ngày 1-6-1950, Bác viết: “Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể sẽ cố gắng làm cho các cháu dần dần được no ấm, được vui chơi, được học hành”.

Từ đó, ngày 1-6 đã được tổ chức hằng năm và trở thành ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho Tổ quốc. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em - Văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt.

Từ lâu, Nhà nước ta đã ban hành Pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, sau đó là Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 và hiện nay là Luật Trẻ em 2016, coi trách nhiệm vẻ vang chăm sóc và giáo dục trẻ em là của toàn dân.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2017  diễn ra từ ngày 1 đến 30-6 trên toàn quốc, với chủ đề: “Thực hiện Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Các nội dung hoạt động trong Tháng sẽ tập trung vào việc tăng cường các chiến dịch truyền thông, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật Trẻ em, các kiến thức về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; tổ chức các hội nghị chuyên đề về quản lý, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em; hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Tất cả hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi, học sinh trong dịp hè.

Ở tỉnh ta, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 sẽ tập trung thực hiện các hoạt động cụ thể như sau: Tổ chức các hoạt động truyền thông về Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức Hội thi và Diễn đàn cho trẻ em, với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Tiếp tục triển khai, vận động nguồn lực thực hiện Quyết định 234-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước trẻ em.

Tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Đăng cai tổ chức Trại hè “Ước mơ hồng” liên tỉnh lần thứ 18.

Tuyên truyền và phát động mọi thành phần xã hội cùng tham gia và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em"; giới thiệu và biểu dương gương “Những người yêu trẻ”, gương “Trẻ em học giỏi, chăm ngoan” và những gia đình tiêu biểu chăm lo tốt cho trẻ em; phê phán những hiện tượng, hành vi xâm hại trẻ em...

NHƯ NGỌC

.
.
.