Thứ Sáu, 23/03/2018, 17:16 (GMT+7)
.

Công bố quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030

Ngày 23/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1581/QĐ-TTg. Nhưng trước những thách thức mới đặt ra: đó là tác động của biến đổi khí hậu, hạn chế trong liên kết nội vùng và ngoại vùng, hệ thống kết cấu hạ tầng chưa chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu. Để đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phan Thị Mỹ Linh cho biết: "Quy hoạch được điều chỉnh đã có bước đột phá khi xác định biến đổi khí hậu, nước biển dâng là xu thế tất yếu cần phải sống chung và thích nghi, biến thách thức thành cơ hội; trong đó, tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi và là cơ sở để triển khai quy hoạch. Mục tiêu cao nhất của vùng ĐBSCL hướng tới là sự phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái, công nghiệp chế biến..., quy hoạch mới dựa trên sự tôn trọng quy luật tự nhiên phù hợp với điều kiện thực tế".

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, dân số toàn vùng đạt 19 triệu người, trong đó dân số đô thị chiếm khoảng 40%; đất xây dựng đô thị đạt khoảng 90.000ha, bình quân 90-120 m2/người; hình thành 6 vùng sinh thái nông nghiệp dựa trên trọng tâm phát triển nông nghiệp đa dạng và chuyên môn hóa cao; cấu trúc không gian vùng được chia thành 3 tiểu vùng, gồm: tiểu vùng ngập sâu, tiểu vùng giữa đồng bằng và tiểu vùng ven biển, hải đảo.

a
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trao đồ án điều chỉnh quy hoạch cho 13 tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL.

Tại buổi lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trong vùng nhanh chóng rà soát, đánh giá và nghiên cứu việc lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung đô thị, khu chức năng đặc thù. Đồng thời, kiểm soát việc hình thành và phát triển các khu đô thị, khu kinh tế, công nghiệp, du lịch, dịch vụ đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

(Theo enternews.vn)

 

.
.
Liên kết hữu ích
.