Thứ Năm, 28/11/2019, 15:33 (GMT+7)
.

Thống nhất đề nghị công nhận TP. Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

(ABO) Chiều 28-11, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tiền Giang tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu, đề nghị xét công nhận TP. Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2019. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) Nguyễn Văn Mẫn chủ trì cuộc họp.

 

Cuộc họp đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng NTM trên địa bàn TP. Mỹ Tho, Báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Sau đó nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, ý kiến phát biểu của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Hội, đoàn thể cấp tỉnh… Theo đó, hồ sơ đề nghị xét công nhận TP. Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đầy đủ theo quy định; 6/6 xã trên địa bàn TP. Mỹ Tho đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM và  đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM; TP. Mỹ Tho không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tiến hành bỏ phiếu, với kết quả 100% thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị xét công nhận TP. Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2019.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn yêu cầu các cơ quan chức năng sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận  TP. Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM ttrong năm 2019 theo đúng quy định.

M.T

.
.
Liên kết hữu ích
.