Thứ Năm, 23/04/2020, 17:57 (GMT+7)
.
Ảnh hưởng của dịch Covid-19:

EVN giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng

Thực hiện theo công văn của Bộ Công Thương, công văn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hỗ trợ giảm bán giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Công ty Điện lực Tiền Giang chính thức triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện như sau:

Thời gian và thời điểm giảm giá điện, giảm tiền điện:  Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trọn kỳ hóa đơn trong vòng đủ ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện, giảm tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của Đơn vị Điện lực tại công tơ điện của khách hàng. Trong đó:

Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Áp dụng cho các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

Các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt: Giảm giá điện, giảm tiền điện sẽ được áp dụng ngay từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16-4-2020.

Giá bán điện áp dụng trong 03 tháng hỗ trợ thực hiện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16-4-2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể như sau:

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và qui định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT) ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.

Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% giá bán buôn cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. 

Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Giá bán điện của các khách hàng được hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương được tính toán làm tròn số học đến hàng đơn vị (Phụ lục đính kèm).

Các khách hàng không được hỗ trợ do tác động của dịch COVID-19 vẫn thực hiện theo biểu giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Mức hỗ trợ giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện là cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 mua điện từ các CTĐL trực thuộc EVNSPC, cụ thể như sau:

Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Thùy Ngân

.
.
.