Thứ Tư, 29/04/2020, 22:20 (GMT+7)
.

Người dân đồng lòng, quê hương khởi sắc

45 năm sau ngày đất nước thống nhất, diện mạo xóm làng, đời sống của người dân quê hương Nam kỳ Khởi nghĩa đã thay đổi rõ rệt. Những vùng quê vất vả, gian khó ngày nào, nay đã khởi sắc vươn lên. Đó là kết quả từ những nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và sự chung sức, chung lòng của người dân, đặc biệt là hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xã Tân Hội Đông đã đạt chuẩn NTM.
Xã Tân Hội Đông đã đạt chuẩn NTM.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển chung của huyện nhà, ngay từ năm 2010 Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai nhiệm vụ này. Qua đó, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với chủ trương mang nhiều ý nghĩa.

QUAN TRỌNG LÀ SỰ ĐỒNG THUẬN

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) huyện nhận định: Xây dựng NTM thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Do đó, phải gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong các công việc, giải pháp đã triển khai nhằm đạt mục tiêu xây dựng NTM theo chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ huyện, Châu Thành xác định công tác tuyên truyền, vận động là rất quan trọng, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và phải thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua nhiều kênh thông tin. Tất cả nhằm tạo sự đồng thuận, chung lòng của người dân, cùng Nhà nước xây dựng NTM.

Tỷ lệ hộ nghèo đến tháng 9-2019 là 2,95%, giảm 6,08% so với năm 2011 (9,03%). Thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện hiện nay đạt 47,4 triệu đồng/năm (năm 2011 là 21,92 triệu đồng/năm). Đặc biệt, huyện đã tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với 9 xã ra mắt NTM từ năm 2015 đến nay (Tân Hội Đông, Long An, Tam Hiệp, Kim Sơn, Tân Lý Tây, Tân Lý Đông, Hữu Đạo, Nhị Bình,Vĩnh Kim). Kết quả, trên 90% người dân các xã đều hài lòng với kết quả xây dựng NTM.

Đó là sự đồng thuận về chủ trương chung từ lãnh đạo các cấp, các ngành và quan trọng là sự đồng thuận của người dân. Do đó, việc tuyên truyền để tìm tiếng nói chung là điều phải làm đầu tiên. Qua việc tuyên truyền đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng NTM, từ đó họ hưởng ứng, tích cực tham gia như hiến đất, đóng góp công sức nâng cấp giao thông nông thôn, các công trình công cộng, tu sửa nơi ở, tường rào, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở xóm, ấp…

Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được quan tâm đầu tư từng bước, đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh. Kết quả huy động sự đóng góp của người dân trong giai đoạn 2011 - 2015 là hơn 95 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 hơn 177 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai, qua 10 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khá tốt so với mục tiêu đề ra, số xã được công nhận đạt chuẩn NTM đều tăng hằng năm và đến nay có 11 xã đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Xác định xây dựng NTM là chương trình mang tính tổng thể trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nên bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặt biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh; các ban, ngành huyện đã tích cực chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện trực tiếp thực hiện nội dung chương trình.

Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia bằng các hành động, việc làm cụ thể và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. 

Cũng theo UBND huyện Châu Thành, qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay huyện có 11/22 xã đạt chuẩn NTM, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn huyện là 15,68 tiêu chí/xã, tăng 9,44 tiêu chí so với năm 2011. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở…, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh.

Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng dần chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện (lúa gạo, chăn nuôi, rau màu…). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đang đi đúng hướng... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn cải thiện rõ rệt.

Định hướng thực hiện chương trình sau năm 2020

Giai đoạn 2021 - 2025: Phấn đấu đến năm 2025: Toàn huyện có 22/22 xã đạt chuẩn NTM, 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn huyện NTM.

Thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm xuống dưới 2,4%, người dân tham gia bảo hiểm y tế 92%, hộ dân sử dụng nước sạch trên 99%

Giai đoạn 2025 - 2030: Phấn đấu đến năm 2025: Củng cố, nâng chất 22 xã đã đạt chuẩn NTM, 12/22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4/22 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí huyện NTM. Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm xuống dưới 2,2%, có 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 100% người dân được sử dụng nước sạch.

VẪN CÒN NHIỀU VIỆC Ở PHÍA TRƯỚC

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế, để đạt chuẩn, duy trì các tiêu chí và nâng cao các xã NTM là một nhiệm vụ khá vất vả. Trong đó, ngoài nỗ lực của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân thì nguồn vốn đầu tư là rất quan trọng; bởi có những tiêu chí NTM đòi hỏi nhiều kinh phí để triển khai.

Về vấn đề này, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Huỳnh Hữu Hòa đánh giá: Nguồn thu ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựng NTM vẫn còn hạn chế, trong khi nhu cầu về nguồn lực để tổ chức thực hiện chương trình rất lớn.

Qua 10 năm triển khai chương trình, Ban Chỉ đạo huyện cho rằng cần phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phải tăng cường hơn nữa. Làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự thành công của chương trình.

Ngoài ra, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo huyện, để thực hiện thành công chương trình cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền có vai trò quan trọng. Thực tiễn cho thấy, nơi nào các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự quan tâm vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì trong cùng hoàn cảnh còn nhiều khó khăn vẫn tạo ra sự chuyển biến rõ nét.

Trên tinh thần đó, năm 2020 huyện Châu Thành sẽ tập trung chỉ đạo củng cố, nâng chất các xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2018 trở về trước. Cụ thể, huyện có kế hoạch lộ trình, biện pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ ra mắt thêm 7 xã NTM và xã Vĩnh Kim đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Các xã còn lại: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể hướng dẫn, động viên từng hộ gia đình và cộng đồng tích cực thực hiện các nội dung, nhiệm vụ. Trong đó, ưu tiên thực hiện các tiêu chí cận đạt, tiêu chí ít nhu cầu kinh phí như: Chỉnh trang vườn nhà, đường làng, ngõ xóm; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập… Qua đó nâng dần tỷ lệ tiêu chí đạt và phấn đấu đạt ít nhất từ 14 tiêu chí trở lên/xã đến năm 2020.

DUY SƠN

.
.
.