Thứ Năm, 30/04/2020, 20:44 (GMT+7)
.
THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

Nâng chất lực lượng thanh tra, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn

 

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) là cơ quan trực thuộc Sở GTVT Tiền Giang, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về GTVT của Sở GTVT.

Hiện tại, Thanh tra Sở có 47 công chức và 3 hợp đồng lao động, thực hiện bố trí các Đội nghiệp vụ theo 3 vùng kinh tế: Vùng Trung tâm, vùng phía Đông và vùng phía Tây. Hiện nay có 5 đội nghiệp vụ gồm: Đội Hành chính - Tổng hợp, Đội Thanh tra Đường bộ - Đường thủy, Đội 1, Đội 2, Đội 3.

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy và Giám đốc Sở GTVT, Thanh tra Sở luôn quan tâm đến việc củng cố, nâng cao về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cũng như thực hiện việc điều động, chuyển vị trí công tác, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao của tất cả công chức thuộc lực lượng Thanh tra Sở.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, Thanh tra Sở hiện còn gặp không ít khó khăn. Đó là đa số công chức Thanh tra Sở hiện nay đã lớn tuổi (tuổi bình quân trên 51), sự luân chuyển, trẻ hóa đội ngũ để tạo nên sức bật mới chưa được thường xuyên. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc vận dụng công nghệ quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn chưa được quan tâm, gây khó khăn chung cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và quản lý của các cấp lãnh đạo.

Bên cạnh đó, việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, công cụ, phương tiện phục vụ nhu cầu công tác còn thiếu, không đồng bộ… nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Thanh tra Sở.

Thanh tra Sở có 42 người có trình độ Cử nhân trở lên (có 3 thạc sĩ, 5 công chức có 2 bằng Đại học); đang học đại học 3 người; trung cấp 2 người. Trong đó, Chuyên viên chính 1 người, Thanh tra viên chính 4 người, Thanh tra viên 34 người. Trình độ chính trị: Cao cấp 5 người, Trung cấp 2 người. Theo căn cứ biên chế được giao năm 2019, Thanh tra Sở hiện còn thiếu 4 người.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được trong thời gian qua, cùng với việc phát huy năng lực lãnh đạo của Ban Lãnh đạo, Thanh tra Sở sẽ huy động và khai thác tốt lợi thế sẵn có gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, sắp xếp lại các đội theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực thi công việc; trang bị và áp dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác nghiệp vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải có tầm nhìn, tư duy sắc bén, sâu sát, quyết liệt, lấy hiệu quả công việc là thước đo đánh giá trong lực lượng. Luôn bảo đảm khối đoàn kết thống nhất trong tập thể lực lượng Thanh tra Sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng tự kiểm tra, khuyến khích sự chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kịp thời động viên, khen thưởng những việc làm tốt, hiệu quả; đồng thời, kiên quyết, nghiêm túc xử lý những công chức vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Tập trung lãnh đạo công tác tổ chức, tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng, mạnh dạn sắp xếp và cơ cấu lại tổ chức tinh gọn, làm tốt công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm lại các đội nghiệp vụ. Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo lực lượng Thanh tra, trong đó đặc biệt chú trọng đến lực lượng trẻ có nhiều triển vọng nhằm tạo nguồn kế thừa lâu dài theo đúng quy hoạch, chú trọng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu công tác đặt ra của đơn vị.

Thanh tra Sở phối hợp lực lượng Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra phương tiện thủy.
Thanh tra Sở phối hợp lực lượng Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra phương tiện thủy.

Trong đó, lãnh đạo Thanh tra Sở sẽ tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Trang bị cơ sở vật chất, phòng làm việc, công cụ phương tiện đáp ứng nhu cầu làm việc tại đơn vị và các đội; đối với phương tiện phục vụ công tác, Thanh tra Sở sẽ trang bị thêm xe ô tô bán tải và xe mô tô đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác của toàn lực lượng Thanh tra Sở.

Thanh tra Sở được thành lập theo Quyết định 658 ngày 3-2-2006 trên cơ sở hợp nhất Ban Thanh tra Giao thông và tổ chức Thanh tra Sở và Quyết định 4189 ngày 24-12-2018 về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định 658 ngày 3-2-2006 của UBND tỉnh Tiền Giang.  Biên chế được giao là 51 người.

Tuyển dụng đủ số biên chế được giao, bố trí công việc phù hợp với từng vị trí việc làm, chú ý tuyển chọn lực lượng trẻ, có phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức đơn vị.

Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức từ đội này sang đội khác. Đảm bảo thực hiện đúng quy định về điều động, luân chuyển vị trí công tác. Tăng cường công tác luân chuyển địa bàn, vị trí việc làm của công chức các đội nghiệp vụ để từng công chức phấn đấu, tự nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đang thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đơn vị. Cụ thể như Văn phòng điện tử, mạng nội bộ đơn vị giúp lãnh đạo Thanh tra Sở xử lý thông tin nhanh chóng, chuyển văn bản, chỉ đạo tới từng đội, giao công chức thực hiện và báo cáo theo quy định. Trang bị công cụ giám sát gồm trang bị camera tại đơn vị, văn phòng các đội; gắn thiết bị giám sát hành trình cho tất cả các xe ô tô, mô tô của đơn vị nhằm kịp thời quản lý chương trình, lịch công tác, nội dung công tác, quản lý con người, tài sản của đơn vị.

Đơn vị đã kết hợp VNPT Tiền Giang cài đặt phần mềm quản lý về kết cấu công trình giao thông, hành lang đường bộ: Công chức thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện các trường hợp vi phạm thì chụp hình ảnh vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ, công trình đường bộ bị hư hỏng…, gửi về đơn vị để kịp thời xử lý, báo cáo theo quy định.

NGUYỄN HOÀNG THANH
(Chánh Thanh tra Sở GTVT)

.
.
.