Thứ Hai, 18/05/2020, 18:04 (GMT+7)
.

Đảng bộ xã Tân Hội Đông: Đảng mạnh, dân tin, quê hương khởi sắc

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ xã Tân Hội Đông đã chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đảng bộ xã Tân Hội Đông vinh dự nhận Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ xã Tân Hội Đông vinh dự nhận Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhờ đoàn kết, Ðảng bộ xã Tân Hội Đông đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả, Ðảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và là 1 trong 2 chi, đảng bộ của huyện Châu Thành được nhận Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
     
ĐOÀN KẾT: “CHÌA KHÓA” XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã xác định “kim chỉ nam” xuyên suốt cho mọi hành động là thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và trong nhân dân; phát huy dân chủ gắn với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, kỷ cương xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hội Đông Nguyễn Thị Hương cho biết: “Toàn Đảng bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, trong đó chú trọng đến công tác chính trị, tư tưởng; quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa theo chủ đề hằng năm. Qua học tập và làm theo Bác đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình, tạo sức lan tỏa, đi vào chiều sâu”.

Đảng bộ xã luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, bảo đảm tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết các việc khó, mặt yếu và những vấn đề mới nảy sinh; thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã được Huyện ủy Châu Thành chọn thí điểm thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đã tạo được sự đồng thuận rất cao trong cả hệ thống chính trị và nhân dân. Bước đầu được ghi nhận là góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Từ việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tạo được sức mạnh, đoàn kết trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên các lĩnh vực có liên quan đến đời sống dân sinh. Từ đó, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân xã Tân Hội Đông được gắn bó mật thiết.

KHI DÂN TIN ĐẢNG

Bám sát Nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao thu nhập bằng cách tham gia xuất khẩu lao động; làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; mở rộng ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp…

Từ việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đã tạo niềm tin trong dân; kết hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế nên phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Trong nhiệm kỳ qua: Tổng thu nhập toàn xã hội của xã đạt 359,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/năm, đạt 101,1% nghị quyết; vận động nhân dân đóng góp 2,4 tỷ đồng và hiến đất chiếm 22,5% giá trị công trình; hộ nghèo giảm còn 2,57%...

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Thùy Nga cho biết: “Đối với chăn nuôi, trồng trọt, xã thường xuyên phối hợp các ngành hướng dẫn, tập huấn cho người dân về kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn cây, con giống, nguồn thức ăn, cách phòng, điều trị bệnh, giữ vệ sinh môi trường; tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất; khuyến khích người dân cải tạo đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng các cây cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích người dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập”.

Có thể nói, với việc xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Tân Hội Đông đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nên đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong nhiệm kỳ qua, tạo tiền đề thúc đẩy xã phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được thông qua.

MỸ PHƯƠNG

.
.
.