Thứ Sáu, 21/08/2020, 17:45 (GMT+7)
.

Quan tâm triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm

Tại Hội nghị sơ kết và tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành Bảo hiểm xã hội  tỉnh Tiền ngày 28-7-2020, đồng chí Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm cùng ngành BHXH tỉnh nhà triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm về BHXH, BHYT, BHTN vì chính sách an sinh xã hội. Xin lược trích bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Dũng.

BHXH, BHYT đã được Đảng, Nhà nước xác định là 2 chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người dân, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo.

Năm 2020, với những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm hỗ trợ cho người dân, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh đã phối hợp các sở, ban, ngành nỗ lực thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covd-19 mà tỉnh đã triển khai, nhất là thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian giãn cách xã hội được kịp thời, đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có trên 195.000 người tham gia BHXH, trong đó trên 186.000 người tham gia BHXH bắt buộc và 8.972 người tham gia BHXH tự nguyện; số người tham gia BHYT trên 1,5 triệu người, chiếm 90% dân số toàn tỉnh. Các thủ tục, chế độ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN được cơ quan BHXH các cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chu đáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn những hạn chế và khó khăn. Nhận thức về chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở một số nơi còn chưa đầy đủ; cấp ủy, chính quyền ở một vài nơi còn thiếu quyết liệt; công tác tuyên truyền tuy có đẩy mạnh nhưng vẫn chưa sâu rộng đến từng cá nhân và hộ gia đình. Việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của một số tổ chức, doanh nghiệp chưa nghiêm, vẫn còn xảy ra tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; nguy cơ trục lợi Quỹ BHYT vẫn còn; việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong 6 tháng cuối năm 2020, đề nghị cơ quan BHXH, các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác tuyên truyền phát triển đối tượng: Cần đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT đến người dân. Chú ý đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, đảm bảo phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Coi trọng và phát huy vai trò tuyên truyền ở cơ sở, địa bàn trực tiếp tổ chức vận động đối tượng và giám sát thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục tổ chức ra quân đồng loạt, các hội nghị tuyên truyền đối thoại trực tiếp, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về thu, chế độ BHXH tự nguyện, kỹ năng truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho nhân viên đại lý thu. Đây là giải pháp hữu hiệu nhất trong giai đoạn hiện nay, là “cánh tay nối dài” để đưa các chủ trương, chính sách về BHXH và BHYT đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân và người lao động. Thực hiện phương châm “đến từng nhà, gặp từng người” để tuyên truyền chính sách và phát triển đối tượng tham gia.

2. Về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và các địa phương để triển khai thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đặc biệt là tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trực tiếp bị ảnh hưởng.

Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan xem xét, giải quyết việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng đối với đơn vị và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, trước mắt đến hết tháng 12-2020 theo tinh thần Nghị quyết 42 ngày 9-4-2020 của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

3. Về công tác quản lý chi trả; thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; kiểm soát chặt chẽ về thủ tục chi trả các chế độ, nhất là chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phối hợp tốt với Sở Y tế tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT tại các cơ sở y tế, phấn đấu thực hiện theo dự toán được Chính phủ giao năm 2020; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, nhất là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp và các hành vi tiêu cực, mua bán sổ BHXH, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương; quan tâm tổ chức vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quản lý tốt số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên địa bàn.

4. BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan: Kịp thời tham mưu bố trí ngân sách đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật và chuyển kinh phí vào Quỹ BHXH, BHYT, đến cuối năm không để nợ ngân sách. Trước mắt, tiếp tục phối hợp tham mưu xử lý phần kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng hộ cận nghèo đã được cấp thẻ năm 2019 và số tiền truy thu BHYT trẻ em dưới 6 tuổi từ năm 2017 đến năm 2018.

5. Xác định quan điểm đảm bảo chính sách BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị: Trong đó vai trò của cơ quan BHXH là nòng cốt. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở các cấp tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò trong công tác vận động và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; nhất là tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, công tác quản lý KCB BHYT…

Bằng nhiều giải pháp, với lộ trình thực hiện cụ thể, cùng với sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, UBND tỉnh tin tưởng rằng tỉnh nhà sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân, hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH do BHXH Việt Nam giao năm 2020.


NGUYỄN VĂN TÂM (lược trích)

.
.
.