Thứ Sáu, 09/09/2022, 20:58 (GMT+7)
.

Huyện Tân Phước: Nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NGƯỜI THAM GIA

Giám đốc BHXH huyện Tân Phước Huỳnh Hữu Phúc cho biết, năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập, đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, việc phát triển số người tham gia BHXH, BHYT gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng này, Huyện ủy, UBND huyện Tân Phước đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHXH huyện cũng đưa ra nhiều giải pháp tập trung phát triển người tham gia với quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Công tác tuyên truyền về chính sách BHYT được BHXH huyện triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt theo từng đối tượng.
Công tác tuyên truyền về chính sách BHYT được BHXH huyện Tân Phước triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt theo từng đối tượng.

Theo đó, BHXH huyện Tân Phước tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện kịp thời có những văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị cấp huyện, đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; lập đoàn giám sát công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT ở các xã, thị trấn.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2021, BHXH huyện đã tập trung rà soát danh sách lao động, tiền lương thu nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của từng đơn vị, đối chiếu số đang quản lý thu và tình hình nợ đọng năm trước để xây dựng kế hoạch khai thác thu và thu nợ cụ thể cho từng đơn vị.

BHXH huyện còn chủ động gửi văn bản hướng dẫn, nhắc nhở, tự tổ chức hoặc phối hợp Đoàn Thanh tra chuyên ngành, Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đối chiếu các đơn vị chưa tham gia, tham gia không đủ số người lao động hoặc nợ đọng kéo dài, đi đôi với việc từng chuyên quản đã luôn bám sát đơn vị để trao đổi, đôn đốc, nhắc nhở và khai thác thu nộp kịp thời, không để xảy ra tình huống có thể dẫn đến phát sinh nợ kéo dài, nợ lớn dẫn đến khó thu theo đúng chỉ đạo của BHXH tỉnh Tiền Giang.

BHXH huyện Tân Phước còn tổ chức cho bộ phận Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ và Bộ phận tiếp dân trực tiếp hướng dẫn, giải thích cho người tham gia về thủ tục hồ sơ, chế độ, chính sách liên quan đến việc tham gia và hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Ngoài ra, BHXH huyện còn tổ chức các lớp hướng dẫn nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN và đặc biệt đi sâu về các chế độ ngắn hạn như: Ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; tập huấn quy trình thu BHXH, BHYT cho các cán bộ tại các đơn vị, DN tham gia trên địa bàn.

Cùng với đó là phối hợp với các ban, ngành huyện thường xuyên tổ chức đến các DN kiểm tra, thông qua việc kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và đặc biệt là chế độ BHTN để chủ sử dụng lao động nhận thức tham gia BHXH cho lao động làm việc tại DN...

Xác định công tác truyền thông là “chìa khóa” để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia BHYT, BHXH huyện đã thường xuyên phối hợp với với các cơ quan thông tin truyền thông, ngành có liên quan kịp thời phối hợp tuyên truyền các chế độ, chính sách mới, thông tin chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến tất cả người dân bằng nhiều hình thức, như: Thông qua đối thoại, tuyên truyền trực tiếp đến từng người dân; đồng thời, tuyên truyền trực quan, gắn pa nô, áp phích, tờ bướm về chính sách BHXH tự nguyện, bắt buộc và BHYT tại các doanh nghiệp (DN), trụ sở huyện, UBND các xã, thị trấn, trường học, trạm y tế, nhân dân và học sinh.

Đồng thời, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến từng điểm ấp, khu phố, giải thích đầy đủ, rõ ràng các thắc mắc của người dân về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhằm khuyến khích người dân tham gia chung tay đảm bảo an sinh xã hội, tăng độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện.

ĐẠT VÀ VƯỢT NHIỀU CHỈ TIÊU

Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc cho biết, với sự nỗ lực vượt khó, linh hoạt thích ứng, huyện Tân Phước đã đạt được kết quả rất khả quan về người tham gia BHXH, BHYT. Cụ thể, năm 2021, số lao động tham gia BHXH là 21.451 lao động; trong năm 2021, BHXH huyện đã khai thác 3 đơn vị tham gia mới, lao động tham gia BHXH mới tăng 26 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.907 người, tăng 652 người so với tháng 11-2021, đạt 101% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Số người tham gia BHTN là 20.512 người, đạt 100,8% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Số người tham gia BHYT là 68.308 người, đạt 100,3% kế hoạch BHXH tỉnh giao.

Bên cạnh đó, đơn vị đôn đốc đơn vị sử dụng lao động nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, dứt điểm theo số phát sinh, hạn chế nợ đọng. Vì vậy, trong năm 2021, đơn vị đã thu 356,35 tỷ đồng, số nợ còn 751 triệu đồng, chiếm 0,21% số thu; giảm nợ vượt 61% so với chỉ tiêu giảm nợ BHXH tỉnh giao (tỉnh giao nợ 0,34%).

Bên cạnh đó, BHXH huyện Tân Phước phối hợp chặt chẽ Bưu điện huyện trong thực hiện chi lương hưu và chế độ BHXH khác. Trong năm 2021, đơn vị thực hiện chi lương hưu trung bình 273 lượt/tháng, tổng tiền chi lương hưu trong năm 2021 trên 20,99 tỷ đồng; chi mất sức, tai nạn lao động, tuất hằng tháng trung bình 80 lượt/tháng, tổng tiền chi 1,29 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị chi giải quyết chế độ BHXH một lần cho 1.295 lượt với tổng tiền chi 51,45 tỷ đồng; thực hiện việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua ATM đạt 61,8%, vượt chỉ tiêu BHXH tỉnh giao (tỉnh giao 60%); chi nhận 1 lần qua ATM đạt 100,3%, vượt chỉ tiêu BHXH tỉnh giao. Trong năm, đơn vị thực hiện chi giải quyết 17.397 lượt ốm đau, thai sản với tổng số tiền chi là 25,5 tỷ đồng; xét duyệt chi hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ với tổng số người là 23.996 lượt, tổng số tiền 51,28 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Tân Phước là 1 trong 3 huyện của tỉnh thực hiện đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao trong năm 2021 và được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển số người tham gia BHYT, BHXH năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

HOÀI THU

.
.
Liên kết hữu ích
.