Thứ Hai, 26/09/2022, 10:04 (GMT+7)
.

Lấy ý kiến nhân dân trình khen thưởng cấp Nhà nước

Căn cứ khoản 10, Điều 45, Nghị định 91/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến nhân dân về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước khi thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 15-10-2022:

1. Trường Mầm non 3-2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

2. Trường Trung học cơ sở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Thời gian lấy ý kiến là 10 ngày (kể từ ngày 26-9 đến hết ngày 5-10-2022).

Mọi ý kiến phản ánh gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, địa chỉ: Số 381, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho.

 

.
.
.