.

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày

Cập nhật: 21:11, 05/01/2023 (GMT+7)

(ABO) UBND tỉnh Tiền Giang thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Nguyên đán tổng cộng 7 ngày (gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động), từ thứ Sáu, ngày 20-1-2023 đến hết thứ Năm, ngày 26-1-2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên đán nêu trên cần: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần: Căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trong thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Danh sách trực trong những ngày nghỉ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh trước ngày 16-1 để được theo dõi, kiểm tra.

Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu: Từ ngày 19-1-2023 đến hết ngày 26-1 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão), các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở (nội dung khẩu hiệu giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn). Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ nhân dân, giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu.

2. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 của Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 như sau: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là 1 ngày cuối năm Nhâm Dần và 4 ngày đầu năm Quý Mão; hoặc 2 ngày cuối năm Nhâm Dần và 3 ngày đầu năm Quý Mão; hoặc 3 ngày cuối năm Nhâm Dần và 2 ngày đầu năm Quý Mão. Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện.

P.V

                                                           

                                                                                                                                                                     

 

.
.
.