Thứ Tư, 03/04/2024, 13:14 (GMT+7)
.

PAPI Tiền Giang năm 2023: Giảm 12 bậc so với năm 2022

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2023 được Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) công bố vào ngày 2-4-2024.

Theo đó, Chỉ số PAPI của Tiền Giang năm 2023 đạt 39,6906 điểm, xếp hạng 59/63 tỉnh, thành trong cả nước (trong đó có 2 tỉnh không xếp hạng do không cung cấp số liệu), giảm 12 bậc so với năm 2022. Năm 2022, Chỉ số PAPI của Tiền Giang đạt 40,97 điểm, xếp hạng 47/63 tỉnh, thành của cả nước.

b

Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Kết quả điểm ở 8 chỉ số nội dung như sau:

1. Tham gia của người dân cấp cơ sở đạt 3,6879 điểm (năm 2022 đạt 4,06 điểm)

2. Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định đạt 4,5152 điểm (năm 2022 đạt 4,41 điểm).

3. Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 3,9365 điểm (năm 2022 đạt 4,16 điểm).

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 6,6372 điểm (năm 2022 đạt 7,40 điểm).

5. Thủ tục hành chính công đạt 7,2813 điểm (năm 2022 đạt 7,19 điểm).

6. Cung ứng dịch vụ công đạt 7,1419 điểm (năm 2022 đạt 7,27 điểm).

7. Quản trị môi trường đạt 3,7933 điểm (năm 2022 đạt 4,18 điểm).

8. Quản trị điện tử đạt 2,6972 điểm (năm 2022 đạt 2,30 điểm).

P.V

.
.
.