Thứ Năm, 01/12/2022, 20:13 (GMT+7)
.

Khởi động Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 10 năm 2022

(ABO) Thực hiện kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về việc trao Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn về việc tham gia Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 10 năm 2022.

Để tăng cường các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT, nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông qua Giải thưởng “Vô lăng vàng” do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe ô tô trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, đồng thời tôn vinh những đóng góp của các đối tượng này trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang đề nghị Sở Giao thông Vận tải chủ trì chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tuyên truyền, phổ biến về Giải thưởng “Vô lăng vàng” đến toàn bộ đội ngũ lái xe, đồng thời căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng lập danh sách đăng ký tham gia. Đồng thời, đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp rà soát, kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng “Vô lăng vàng” cho các đơn vị kinh doanh vận tải đạt các tiêu chí theo thể lệ giải thưởng.
 
Ban ATGT tỉnh Tiền Giang yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân biết, để tham gia, đặc biệt là các lái xe ô tô thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn về Giải thưởng “Vô lăng vàng”, các tiêu chí, thể lệ của giải thưởng.
 
Đồng thời, Hiệp hội Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang tăng cường tuyên truyền phổ biến Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và các lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.
 
Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giải thưởng “Vô lăng vàng” trên các phương tiện thông tin đại chúng và các tin bài liên quan.
 
HOÀNG LONG
.
.
.