Thứ Hai, 28/05/2012, 11:15 (GMT+7)
.

Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư

Ngày 25-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

Đường giao thông nông thôn - một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Giao thông nông thôn - một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị đã triển khai chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh; quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư.

Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hội phải thật sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt vai trò tổ chức, đoàn kết, tập hợp, hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nông thôn.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh, tiến bộ.

Trong quá trình thực hiện, các ngành chức năng, các địa phương cần có sự phối hợp tốt, tạo điều kiện để Hội Nông dân tổ chức tốt các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và xây dựng các loại hình tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; phát huy vai trò chủ thể người nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tiêu thụ nông sản; nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong vận động, tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tích cực hưởng ứng thực hiện Chương trình Quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

L.H

.
.
.