Thứ Ba, 12/03/2013, 05:53 (GMT+7)
.

Công an Tiền Giang thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Đảng ủy - Ban Giám đốc, cấp ủy - chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an Tiền Giang đã ra sức thực hiện bằng tất cả tâm huyết và lòng kính trọng lãnh tụ của Đảng và nhân dân.

Ông Nguyễn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Tổng ra quân đầu năm 2013 của lực lượng Công an Tiền Giang.
Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Tổng ra quân đầu năm 2013 của lực lượng Công an Tiền Giang.

Lúc sinh thời, đối với lực lượng công an Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn quan tâm dìu dắt, dành nhiều tình cảm ân cần và những lời dạy bảo hết sức sâu sắc để lực lượng công an rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bác đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện, tu dưỡng toàn diện, trước hết là về tư tưởng và phẩm chất chính trị, về đạo đức cách mạng, tác phong, lối sống…

Lực lượng Công an nhân dân luôn khắc ghi 6 điều dạy của Bác. Sáu điều Bác Hồ dạy CAND không những là chuẩn mực về đạo đức để mỗi CBCS công an rèn luyện mà đó còn là tiêu chí, phương châm hành động của mỗi chúng ta. Đó là nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Là bài học mà mỗi chúng ta phải thấm nhuần để thực hiện nhiệm vụ, để “đối nhân xử thế”…

Từ giá trị lý luận đó, Đảng ủy - Ban Giám đốc, cấp ủy - chỉ huy và CBCS nhận thức rõ vị trí hàng đầu; vai trò quan trọng, quyết định của 6 điều Bác Hồ dạy trong công tác xây dựng lực lượng CAND trước yêu cầu mới; đồng thời nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của 6 điều Bác Hồ dạy; xem đây là nội dung cơ bản, toàn diện, có giá trị lâu dài trong công tác XDLL - CAND; là chuẩn mực rèn luyện phẩm chất, đạo đức; là tiêu chí phấn đấu và phương châm hành động của mỗi CBCS.

Ông Nguyễn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Tổng ra quân đầu năm 2013 của lực lượng Công an Tiền Giang.
Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tấn công tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2013 tại Lễ tổng ra quân đầu năm.

Trong tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện, cấp ủy - chỉ huy công an các cấp, các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều có văn bản lãnh đạo chặt chẽ và kế hoạch thực hiện cụ thể. Nội dung kế hoạch sát với chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao; ở mỗi nhiệm vụ có chỉ tiêu, phần việc cụ thể để phấn đấu trong từng thời gian.

Các đơn vị, công an địa phương; các tổ, đội nghiệp vụ trong từng đơn vị đều có nội dung giao ước thi đua và tổ chức ký kết cụ thể nhằm phấn đấu thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy bằng hành động thiết thực qua việc tu dưỡng, rèn luyện; qua công tác, chiến đấu. Mỗi CBCS đều có bản đăng ký quyết tâm phấn đấu ra sức học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy với nội dung thiết thực; có quy định thời gian cụ thể để khắc phục những hạn chế.

Để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị cho CBCS, cấp ủy-chỉ huy các cấp đặc biệt chú trọng đẩy mạnh và tổ chức nghiêm túc, chu đáo việc sinh hoạt chính trị với nhiều hình thức sinh động, phong phú, đa dạng.

Tổ chức tốt các hoạt động chính trị nhân kỷ niệm các ngày truyền thống của Đảng, của dân tộc, của lực lượng CAND. Tổ chức cho CBCS học tập về thân thế, sự nghiệp, phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với giáo dục lý tưởng, niềm tin và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của lực lượng CAND.

Giáo dục cho CBCS thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa cách mạng, khoa học và thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Đưa nội dung 6 điều Bác Hồ dạy vào chương trình đào tạo công an xã, huấn luyện chiến sĩ mới.

Trong các cuộc sinh hoạt Đảng, đoàn thể và họp chuyên môn, đánh giá nhận xét cán bộ; phân loại đảng viên, đoàn viên, hội viên; xét thăng cấp hàm, nâng bậc lương; đề bạt cán bộ, khen thưởng,… đều lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm tiêu chí cơ bản để xem xét.

Tổ chức tốt các hoạt động xã hội, tình nghĩa, các cuộc hành quân dã ngoại vừa rèn luyện kỹ năng chiến đấu cho CBCS, vừa tổ chức các họat động thiết thực giúp đỡ nhân dân, có tác dụng thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa công an với nhân dân.

Về biện pháp, công an các cấp rất chú trọng việc gắn chặt học tập, nhất là thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, trách nhiệm và công việc được phân công của mỗi cá nhân. Chuyển biến cụ thể trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân trong học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy chính là chuyển biến cụ thể trong rèn luyện và công tác của tập thể, cá nhân đó.

Các chương trình hành động, phong trào xung kích cụ thể rất được quan tâm, có hiệu quả tốt. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh có chương trình hành động cụ thể thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua trong tuổi trẻ và lực lượng nữ CATG.

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Rèn đức, luyện tài”, “xung kích lập công”, “chung sức vì cộng đồng”, “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì ANTQ”; “tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở”...

Tổ chức có hiệu quả diễn đàn “CAND với 6 điều Bác Hồ dạy”. Trong quá trình thực hiện, công an các cấp rất coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; khen thưởng động viên, cổ vũ kịp thời, cả CBCS trực tiếp thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lẫn cán bộ, viên chức nhà nước và nhân dân quan tâm giám sát, giúp đỡ.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, luôn đề cao vai trò trách nhiệm, sự “nhập thân”, gương mẫu của cấp ủy - chỉ huy. Quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở để thúc đẩy phong trào phát triển thường xuyên, liên tục. Coi trọng việc sơ kết rút kinh nghiệm nâng lên một cách thực chất vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5 hàng năm. Qua đó, các đơn vị, địa phương đánh giá rút ra những ưu điểm để phát huy; thấy rõ những yếu kém, khuyết điểm để phấn đấu khắc phục.

Những cố gắng, phấn đấu của lực lượng Công an Tiền Giang qua phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã giúp cho CBCS rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… ngày càng tốt hơn.

Gương người tốt, việc tốt, gương tận tụy xuất hiện ngày càng nhiều. Tỷ lệ tập thể, cá nhân lập thành tích tiêu biểu, xuất sắc được các cấp khen thưởng ngày càng cao. Những sai phạm, khuyết điểm bị xử lý nghiêm khắc, kịp thời. Tinh thần đoàn kết, sự hiệp đồng chiến đấu giữa các đơn vị, công an địa phương với các ngành, đoàn thể các cấp ngày càng chặt chẽ; hiệu quả, tác dụng ngày một tốt hơn.

Nhân dân ngày càng tin tưởng lực lượng công an; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy đúng mức vai trò làm chủ về ANTT ở cơ sở. Những chuyển biến tiến bộ đó đã góp phần xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang lớn mạnh về nhiều mặt, góp phần đấu tranh phòng, chống có hiệu quả, kiềm chế gia tăng và làm giảm nhiều loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của địa phương.

Những kết quả đạt được bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương - lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy - chính quyền; sự quan tâm của Đảng ủy- Ban Giám đốc; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự giúp đỡ to lớn của nhân dân. Kết quả đó còn có yếu tố tâm huyết, trách nhiệm của cấp ủy-chỉ huy công an các cấp, các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo; đặc biệt là trong tổ chức thực hiện phong trào.

Một nguyên nhân quan trọng khác nữa là sự tự giác trong học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND của mỗi CBCS bằng hành động thiết thực, cụ thể thông qua rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Qua thực tiễn phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, có thể rút ra những kinh nghiệm quý như sau:

Một là, phải giáo dục cho CBCS nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Tạo thành ý thức thật sự tự giác trong rèn luyện, công tác, chiến đấu của mỗi CBCS. Phải coi việc đề cao vai trò trách nhiệm, sự “nhập thân”, gương mẫu của cấp ủy-chỉ huy, trước hết là của người đứng đầu, là hình ảnh giáo dục trực quan sinh động và có hiệu quả, tác dụng nhất.

Đặc thù của lực lượng vũ trang là chỉ huy trực tiếp giáo dục CBCS thuộc quyền quản lý. Do đó, chỉ huy phải nói đi đôi với làm; nói ít, làm nhiều; thậm chí chỉ làm thôi mà không cần nói cũng đủ để giáo dục, thuyết phục một cách sâu sắc, mạnh mẽ đối với CBCS. Bài học thực tiễn này không chỉ có ý nghĩa trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy mà còn có ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Hai là, gắn chặt việc học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND với việc rèn luyện, tu dưỡng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực tế của mỗi tập thể (đơn vị, địa phương, tổ, đội…), cá nhân.

Nội dung 6 điều Bác Hồ dạy CAND toàn diện, sâu sắc nhưng Người dạy những vấn đề hết sức cụ thể, thiết thực. Vì vậy, trong quá trình học tập, nhất là trong thực hiện phải vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ, công việc cụ thể của mỗi tập thể, cá nhân để qua đó, tạo sự chuyển biến thật sự cụ thể, thiết thực.

Ba là, phải thực hiện tốt phương châm “vừa học tập, vừa thực hiện với vừa thực hiện, vừa học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND”. Bởi lẽ, nội dung 6 điều Bác Hồ dạy CAND vô cùng phong phú, sâu sắc. Do đó, nghiên cứu tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy phải qua một quá trình vừa học, vừa thực hiện; vừa thực hiện, vừa học tập mới thấu suốt được.

Bốn là, phải chú trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát. Trên thực tế, công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò quan trọng, quyết định trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Chính công tác kiểm tra giám sát, cùng với việc sơ kết, rút kinh nghiệm đã giúp cấp ủy-chỉ huy kịp thời phát huy ưu điểm, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu sót, từng bước nâng chất phong trào.

Để phong trào học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND có hiệu quả hơn trong thời gian tới, lực lượng Công an các cấp tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc của các cấp ủy Đảng-chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ hơn với các ngành, đoàn thể các cấp và đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn của nhân dân, làm cho phong trào thi đua  thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND thật sự đi vào nền nếp, có chiều sâu và thực chất hơn.

Bằng tất cả tâm huyết, tình cảm và lòng kính yêu Bác Hồ vĩ đại, Đảng ủy-Ban Giám đốc, cấp ủy-chỉ huy và toàn thể CBCS lực lượng Công an Tiền Giang nguyện ra sức thi đua học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, quyết tâm bảo vệ tốt ANTT, XDLL - CATG trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tin cậy, sắc bén của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Thượng tá NGUYỄN VĂN NGƯƠN
(Phó Trưởng phòng Công tác chính trị)

.
.
.