Chủ Nhật, 26/02/2017, 06:29 (GMT+7)
.

Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

Để tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, UBND tỉnh vừa có Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018). Phóng viên Báo Ấp Bắc đã có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh một số nội dung xoay quanh đợt phát động này.

Ông Lê Hồng Quang,  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư  Thường trực  Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen  cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 10 năm  thực hiện Chỉ thị 32 và Thông tri 18 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy về tăng cường  sự lãnh đạo  của Đảng trong công tác tuyên truyền,  phổ biến ,giáo dục pháp luật.
Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 32 và Thông tri 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, phổ biến ,giáo dục pháp luật.

* Phóng viên (PV): Thưa ông, tinh thần thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước ta chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả rõ nét qua từng năm, từng thời kỳ. Được biết, để tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, UBND tỉnh vừa có Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Xin ông cho biết cụ thể hơn về mục đích, ý nghĩa của đợt phát động này?

* Ông Huỳnh Anh Tuấn: Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn để “chiến thắng giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Phong trào thi đua ái quốc đã phát triển sâu rộng trong cả nước, trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực và sức mạnh to lớn góp phần quan trọng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018). Mục đích của đợt phát động này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp, các đơn vị, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cho đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; khẳng định thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; củng cố, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện kịp thời, nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

*PV: Xin ông cho biết cụ thể thời gian phát động, cũng như tiến độ thực hiện phong trào thi đua đặc biệt này?

* Ông Huỳnh Anh Tuấn: Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ tháng 1-2017 đến ngày 31-12-2017) gồm các nội dung:

- Đưa các công trình trọng điểm của tỉnh khởi công năm 2017 vào danh mục, giao cho chủ đầu tư, các ngành liên quan tổ chức thực hiện đúng tiến độ, thời gian, bảo đảm chất lượng.

- Mỗi ngành, doanh nghiệp đăng ký ít nhất 1 công trình, sản phẩm, tác phẩm mới; địa phương đăng ký ít nhất 2 công trình, sản phẩm, tác phẩm mới.

- Gắn việc biểu dương, tôn vinh các công trình, sản phẩm, tác phẩm hoàn thành trong năm 2017 tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, ngành, huyện, doanh nghiệp năm 2017.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-5-2018) gồm các nội dung:

- Tổ chức phát động phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

- Đối với công trình, sản phẩm, tác phẩm thực hiện trong 2 năm (2017 - 2018): Tổ chức thi đua nước rút đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

- Tổ chức lễ kỷ niệm và biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt này.

- Các công trình, tác phẩm đăng ký hoàn thành trước hoặc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, được kiểm tra đánh giá và đặt biển ghi, in dòng chữ: “Công trình (hoặc tác phẩm) chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018)”.

*PV: Năm 2017, nhất là trong dịp này, cả nước đang có nhiều hình thức thi đua và các hình thức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Với vai trò là Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, ông có điều gì nhắn nhủ?

* Ông Huỳnh Anh Tuấn: Từ đầu năm đến nay, tất cả các ban, ngành địa phương đã có kế hoạch và nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017) và chuẩn bị Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2017). Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, cơ quan thi đua, khen thưởng các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu tổ chức nhiều phong trào thi đua, với các hình thức thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Các nội dung thi đua ở từng ngành, từng địa phương, cơ sở cần bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đồng thời, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, các phong trào thi đua cần được triển khai sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác khen thưởng cần đảm bảo công khai, công bằng, đúng trình tự, thủ tục, các cá nhân được khen thưởng phải là những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng…

* PV: Xin cảm ơn ông!

HOÀI THU
 (thực hiện)

.
.
.