Thứ Sáu, 08/06/2018, 20:27 (GMT+7)
.

Long trọng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kêu gọi Thi đua ái quốc

Ngày 8-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các doanh nhân, trí thức trong tỉnh cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm.

Đại biểu về tham dự Lễ kỷ niệm.
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Cùng với cả nước, cán bộ và nhân dân Tiền Giang đã phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Ấp Bắc anh hùng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà đã ra sức vượt qua khó khăn, gian khổ, đoàn kết chung sức, chung lòng, thi đua giết giặc lập công, lập nên những chiến công lịch sử hiển hách làm nức lòng cả nước như các trận chiến thắng Cổ Cò, Giồng Dứa, Kinh Bùi, Ấp Bắc, Ba Rài…

Các đơn vị, cá nhân giao lưu về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại Lễ Kỷ niệm
Các đơn vị, cá nhân giao lưu về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa các khách mời giao lưu tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Lê Văn Hưởng tặng hoa các khách mời giao lưu tại Lễ kỷ niệm.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và chính quyền Tiền Giang đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tập trung vào các mục tiêu thi đua sau:

Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua cho các tập thể
Đồng chí Lê Văn Hưởng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực công tác; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò người đứng đầu trong các phong trào thi đua…

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

2. Xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để tạo chuyển biến mạnh mẽ việc xét tặng các danh hiệu thi đua, tạo niềm tin cho nhân dân, tạo khí thế nhà nhà thi đua, người người thi đua. Quan tâm nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"...

3. Thi đua phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề, y tế; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc...

4. Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện quyết liệt chương trình phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia…

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường hiệu lực trong quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc. 

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang đưa tin, bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020...

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã công bố quyết định và trao thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong những năm qua…

HOÀI THU

.
.
.