Thứ Năm, 01/11/2018, 19:53 (GMT+7)
.
Thực hiện Nghị định 77/2010 của Chính phủ:

Phối hợp tốt bảo vệ chủ quyền vùng biển quốc gia

(ABO) Ngày 30-10, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng giữa nhiệm kỳ (2015 - 2020).

Các cá nhân và tập thể đạt thành tích được khen thưởng tại hội nghị.
Các cá nhân và tập thể đạt thành tích được khen thưởng tại hội nghị.

Qua triển khai, quán triệt thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh về tầm quan trọng của công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và nhiệm vụ quốc phòng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng đã thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ như: Phối hợp trong trao đổi và kiểm tra xác minh thông tin; phối hợp trong công tác vận động quần chúng và giáo dục quốc phòng, an ninh; phối hợp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, vùng trời, các vùng biển; phối hợp trong xây dựng và bảo vệ lực lượng; phối hợp trong phòng thủ dân sự...

Nổi bật là 3 lực lượng đã đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 37/TTg và 4 đề án trong Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Qua triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm đã trấn áp mạnh mẽ các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật, tình hình trật tự trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực…

Nhân dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 11 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ.

P. LONG

.
.
.