Thứ Tư, 06/03/2019, 10:21 (GMT+7)
.

Dấu ấn của công tác dân vận

Năm 2018, huyện Cai Lậy chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận khéo, dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng thời, phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân xã Tam Bình đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh và huyện Cai Lậy về nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI).
Người dân xã Tam Bình đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh và huyện Cai Lậy về nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI).

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN GẦN DÂN, VÌ DÂN

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và xác định nhiệm vụ trọng tâm của “Năm Dân vận chính quyền” 2018, Ban Dân vận Huyện ủy Cai Lậy tập trung hướng dẫn xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được phát động gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ghi nhớ lời Bác dạy, các cấp ủy, chính quyền ở huyện Cai Lậy luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, chú trọng nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền” lan tỏa sâu rộng đã tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng hình ảnh mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một người cán bộ dân vận khéo trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, bám sát cơ sở để giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Năm 2018, UBND các cấp thực hiện hơn 1.100 lượt tiếp công dân, tiếp nhận, thụ lý đơn (thư) khiếu nại, tố cáo và giải quyết kịp thời 14 vụ (việc).

Đặc biệt, huyện Cai Lậy đã tổ chức 7 cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, huyện Cai Lậy với nhân dân về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) và giải quyết thủ tục hành chính.

Qua đó, đánh giá chất lượng hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Ông Nguyễn Văn Phi, người dân ấp Bình Ninh, xã Tam Bình nhận xét: “Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh, huyện Cai Lậy với nhân dân xã Tam Bình là cơ hội đối thoại trực tiếp giữa người dân và chính quyền các cấp để phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc trong xã hội, đặc biệt là công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công.

Ở xã Tam Bình, so với trước đây, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đã được cải thiện rất nhiều. Khi đến UBND xã Tam Bình liên hệ công việc, ấn tượng đối với tôi là cán bộ có thái độ tiếp xúc lịch thiệp, hướng dẫn tận tình, giải đáp cặn kẽ các thắc mắc khi người dân chưa nắm rõ”.

NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”

Năm 2018, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể ở huyện Cai Lậy tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội... Mỗi mô hình được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện xây dựng đều bám sát nhu cầu thực tế, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Điển hình trong xây dựng nông thôn mới, các đoàn thể vận động người dân thực hiện các mô hình: “Thu gom, phân loại và xử lý rác sinh hoạt”, với hơn 2.400 hộ gia đình tham gia; “Vận động xây dựng giao thông nông thôn”, với 29 công trình dân sinh, kinh phí thực hiện trên 5,5 tỷ đồng; xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB), “Mái ấm tình thương” cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), với 19 căn nhà được trao cho hội viên.

Trong các mô hình “Dân vận khéo”, nổi bật có mô hình “Vận động xây dựng giao thông nông thôn” của các cấp Hội CCB, tiêu biểu là Hội CCB xã Long Tiên, trong năm 2018 đã chủ động phối hợp với các đoàn thể vận động được hơn 800 triệu đồng để xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, tạo thuận lợi cho người dân trong lưu thông, chuyên chở hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Đức, hội viên Hội CCB ấp Mỹ Lợi B, xã Long Tiên chia sẻ: “Thấy phong trào mang lại ý nghĩa thiết thực nên hội viên và người dân rất nhiệt tình ủng hộ. Nhờ có sự đóng góp tiền bạc và công sức của hội viên và người dân nên đã có thêm nhiều công trình phục vụ nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của bà con”.          

TRƯỜNG GIANG

.
.
.