Thứ Năm, 11/07/2019, 14:21 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

(ABO) Những năm qua, Tiền Giang xác định việc tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hàng đầu. Trong đó, đầu tư các dự án, công trình trọng điểm được đẩy mạnh.

Năm 2019, tổng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh là 3.846,3 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách địa phương là 2.660,3 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là 1.186 tỷ đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN

.
.
.