Thứ Hai, 30/12/2019, 19:59 (GMT+7)
.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Năm 2020, tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm

(ABO) Sáng 30-12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng.

Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại điểm cầu Tiền Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Danh cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hưởng chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019, Việt Nam không chỉ đạt được tăng trưởng nhanh mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định.

Lạm phát chỉ 2,79%, cán cân ngân sách thặng dư, mặt bằng lãi suất và tỷ giá ổn định, nợ công giảm còn 56% GDP, thặng dư gần 10 tỷ USD, dự trữ ngoại hối gần 80 tỷ USD…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ luôn nhất quán với thông điệp, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế, xác định công thức 3 trong 1 về phát triển là “kinh tế, xã hội và môi trường”...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung ưu tiên triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về phát triển kinh tế, cần tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế.

Đồng thời, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế…

Thứ hai, cần quan tâm hơn nữa, có những chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hóa, xã hội; xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, chăm lo đời sống người có công với cách mạng; xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng này vừa được Quốc hội phê duyệt tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua…

Thứ ba, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế của đất nước…

Thứ tư, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật…

Thứ năm, về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương, nghiêm túc quán triệt Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng thật tốt các yêu cầu…

M. THÀNH

.
.
.