Thứ Hai, 06/01/2020, 17:09 (GMT+7)
.

Mùa xuân thực hiện "Tết trồng cây" theo lời Bác dạy

Cách đây hơn 60 năm, Bác Hồ, dưới bút danh Trần Lực, đã viết bài báo nhan đề “Tết trồng cây” đăng Báo Nhân Dân ngày 28-11-1959.

Trong bài báo, Bác viết: “Mấy lâu nay các xí nghiệp, công trường, cơ quan, trường học, đơn vị bộ đội, hợp tác xã nông nghiệp, v.v., đang thi đua sôi nổi để lấy thành tích chúc mừng Đảng 30 tuổi. Đó là một việc rất tốt. Một lần nữa, nó chứng tỏ rằng toàn dân ta yêu kính Đảng, tin cậy Đảng, quyết tâm theo sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Bên đợt thi đua ấy, chúng tôi đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây”. Bác phân tích: Việc này tốn kém ít mà lợi ít rất nhiều.

Ý kiến của chúng tôi tóm tắt là thế này: Để kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, tất cả nhân dân miền Bắc, mỗi người phụ trách trồng một vài ba cây và chăm sóc tốt. Trong bài báo, Bác còn nêu lên những việc cụ thể cần làm.  Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (1960). Từ đó trở đi, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây theo lời Bác.

Không ai quên được lời thơ của Bác: Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân. Trong bài báo “Tết trồng cây”, Bác Hồ nêu bật những thành tựu và ý nghĩa to lớn của loại “Tết” đặc biệt này. Bác viết: “Tết trồng cây là ngày mở đầu cho việc trồng cây suốt cả năm, đã trở thành một tục lệ tốt đẹp của nhân dân ta”. Và kêu gọi: “Năm nay, chúng ta thi đua trồng cây cho thật tốt, phải bảo đảm trồng cây nào tốt cây ấy, tổ chức “một Tết trồng cây quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”.    

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực cố gắng của các bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân trong cả nước đã hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và đạt được những kết quả to lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Để “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả cần:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom; tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng đảm bảo đạt tỷ lệ cây sống cao; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt; đảm bảo “trồng cây nào tốt cây ấy”, trồng rừng đi đôi với bảo vệ rừng.

Thứ ba, sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, cần tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt. Phát động thực hiện các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng…

NHƯ NGỌC

.
.
.