Thứ Sáu, 22/05/2020, 14:40 (GMT+7)
.

Chứng nhận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 41 học viên

(ABO) Ngày 22-5, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 52, năm học 2019 - 2020.

Sau 1 năm học tập, các học viên đã được tiếp thu, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác đoàn thể; tình hình, nhiệm vụ của địa phương, ban, ngành.

Trao chứng nhận cho các học viên.
Trao chứng nhận cho các học viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Trong đó, xếp loại giỏi có 10 học viên, loại khá có 31 học viên, không có học viên xếp loại trung bình.

Dịp này, Trường Chính trị tỉnh đã khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

SONG PHƯƠNG

.
.
.