Thứ Tư, 16/09/2020, 07:01 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG (16-9-1950- 16-9-2020):

Cùng Bác Hồ đi Chiến dịch Biên Giới

(ABO) Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta trên mặt trận Cao Bằng, Lạng Sơn cùng với cả nước đã khắc phục muôn vàn khó khăn, thử thách, dũng cảm, ngoan cường, thông minh, sáng tạo mở chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 và giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của lịch sử 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nói riêng và lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh nói chung.

Trân trọng giới thiệu các hình ảnh, tư liệu lịch sử về vị lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc không ngại khó khăn, nguy hiểm ra mặt trận để cùng Bộ Chỉ huy chỉ đạo cuộc chiến đấu là nguồn động viên to lớn, làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ, dân công ra sức thi đua “giết giặc lập công”, đưa chiến dịch đến toàn thắng:

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên Giới 1950.
Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên Giới 1950.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Biên Giới. Nơi ở của Người di chuyển theo các trận đánh, có khi, chỉ là túp liều cò dựng tạm vài hôm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Biên Giới. Nơi ở của Người di chuyển theo các trận đánh, có khi, chỉ là túp liều cỏ dựng tạm vài hôm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát trận đánh mở màn của bộ đội ở Đông Khê trong Chiến dịch Biên Giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát trận đánh mở màn của bộ đội ở Đông Khê trong Chiến dịch Biên Giới.
Đảng ủy Chiến dịch Biên Giới. từ trái sang: Bùi Quang Tạo, Trần Đăng Ninh, Võ Nguyên Giáp, Lê Liêm, Hoàng Văn Thái (hàng sau).
Đảng ủy Chiến dịch Biên Giới, từ trái sang: Bùi Quang Tạo, Trần Đăng Ninh, Võ Nguyên Giáp, Lê Liêm, Hoàng Văn Thái (hàng sau).
Các đơn vị tham gia Chiến dịch Biên Giới vượt cầu phao lên đường chiến đấu.
Các đơn vị tham gia Chiến dịch Biên Giới vượt cầu phao lên đường chiến đấu.
Bộ binh sẵn sàng xung phong.
Bộ binh sẵn sàng xung phong.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường đi Chiến dịch Biên Giới vẫy chào bộ đội hành quân.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường đi Chiến dịch Biên Giới vẫy chào bộ đội hành quân.
Xe thiết giáp Pháp bị quân ta phá hỏng trong Chiến dịch Biên Giới.
Xe thiết giáp Pháp bị quân ta phá hỏng trong Chiến dịch Biên Giới.
Tù binh Pháp bị bắt trong Chiến dịch Biên Giới.
Tù binh Pháp bị bắt trong Chiến dịch Biên Giới.
Bác sĩ Huard, Trưởng đoàn tiếp nhận thương binh của Pháp bắt tay Đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam, tỏ lòng cảm ơn lòng nhân đạo của Chính phủ ta trong Chiến dịch Biên Giới.
Bác sĩ Huard, Trưởng đoàn tiếp nhận thương binh của Pháp bắt tay Đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam, tỏ lòng cảm ơn lòng nhân đạo của Chính phủ ta trong Chiến dịch Biên Giới.

LINH THỦY (tổng hợp)

.
.
.