Thứ Sáu, 04/09/2020, 15:21 (GMT+7)
.
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

 (ABO) Ngày 4-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy…

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh cần phát huy thành quả và nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, yếu kém nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Võ Văn Bình chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh cần phát huy thành quả và nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, yếu kém nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngay sau Đại hội X Đảng bộ tỉnh; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy ngay từ đầu năm. Việc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực nhằm xây dựng Đảng vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.062 đảng viên (tăng 34,24% so với nhiệm kỳ trước). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm… Qua kiểm tra, có 2.018 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; 44 đảng viên thực hiện chưa tốt và 15 đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.

Cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra 2.688 tổ chức Đảng cấp dưới về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác cán bộ. Qua kiểm tra có 2.549 tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 18 tổ chức Đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.

Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên UBKT Trung ương đánh giá cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần đáng kể trong việc xây dựng Đảng và phát triển địa phương.
Đồng chí Hồ Minh Chiến đánh giá cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đã góp phần đáng kể trong việc xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Đồng thời, đã thực hiện giám sát đối với 2.397 đảng viên và trên 2.500 tổ chức Đảng cấp dưới. Qua giám sát, hầu hết các đảng viên, tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung giám sát; chỉ phát hiện 15 đảng viên và 12 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng và gần 500 đảng viên do vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống…

Đại biểu lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBKT Trung ương
Đại biểu lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBKT Trung ương.

UBKT các cấp đã kiểm tra 753 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, tất cả 753 trường hợp đều có vi phạm, trong đó 302 đảng viên phải thi hành kỷ luật và kiểm điểm, rút kinh nghiệm 451 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 186 tổ chức Đảng, kết quả cả 186 tổ chức đều có vi phạm, trong đó 4 tổ chức phải thi hành kỷ luật, còn lại chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời, tiến hành giám sát 2.659 đảng viên (tăng trên 116% so với nhiệm kỳ trước) và giám sát 2.556 tổ chức Đảng (so với nhiệm kỳ trước tăng gần 47%).

Qua giám sát, đa số đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung giám sát, chỉ có 19 đảng viên và 5 tổ chức Đảng phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 243 đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Bình chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh cần phát huy thành quả và nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, yếu kém nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, cấp ủy phải có sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy cần xác định rõ kiểm tra, giám sát là để tổ chức Đảng và đảng viên phòng ngừa vi phạm; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh với tinh thần “cảnh tỉnh, răn đe” theo phương châm “phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu”, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

UBKT các cấp phải nắm vững quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nội dung của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong từng thời gian để đề ra phương hướng, giám sát có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát phải luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, đồng chí Võ Văn Bình lưu ý phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; phải nắm vững các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy trình, quy định, thủ tục, hồ sơ về công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự thống nhất cao trong các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

THỦY HÀ

.
.
.