Thứ Hai, 25/01/2021, 16:28 (GMT+7)
.

Hà Nội của niềm tin và hy vọng

(ABO) Hà Nội sang xuân, tiết trời trở lạnh; nhưng dòng người tấp nập, cùng cờ hoa rực rỡ trên từng tuyến đường như làm ấm hơn bầu không khí của những ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước.

a
Đường phố Hà Nội những ngày Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: DS

Phố phường Hà Nội rợp đỏ cờ, hoa và lung linh sắc màu. Trung tâm Thủ đô, và các tuyến đường chính dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đều trang trọng và nổi bật dòng chữ: “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Người dân Thủ đô từng chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước tổ chức tại đây, nhưng Đại hội Đảng toàn quốc luôn chiếm tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của mỗi người dân. Hầu hết những người dân tôi gặp gỡ, trò chuyện đều có tâm trạng tin tưởng, kỳ vọng những quyết sách quan trọng của Đảng về những vấn đề lớn của đất nước, nhằm phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng, đối ngoại... trong những năm tiếp theo.

a
Phương châm Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: DS

Bên cạnh đó, người dân Thủ đô cũng kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ dân chủ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm những người có “Tâm và Tài”, dám nghĩ, dám làm. Và để làm được điều này, cần lắm những con người dũng cảm dám chịu trách nhiệm trước dân trên cơ sở đường lối đã vạch ra, để nắm giữ các chức vụ, vị trí quan trọng điều hành đất nước ngày một phát triển.

Qua 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thắng lợi to lớn, vị thế Việt Nam ngày một nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vấn đề tồn tại, thách thức; đó là nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực, là những hạn chế mà Nghị quyết Trung ương 4 đã vạch ra; là vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu…

Bước vào giai đoạn mới, khi Việt Nam hội nhập sâu rộng, tham gia vào các Hiệp định thương mại toàn cầu với nhiều cơ hội và thách thức đan xen; đòi hỏi Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo cho ngang tầm với nhiệm vụ lịch sử và Nhà nước phải nâng tầm quản lý; để đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

Đó chính là nhiệm vụ lịch sử mà hôm nay Tổ quốc, nhân dân tin tưởng và kỳ vọng ở Đại hội XIII của Đảng.

Vì thế, không riêng gì người dân Thủ đô, mà nhân dân cả nước đang dõi theo và mong chờ vào một Đại hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa, đổi mới toàn diện với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đúng với khẩu hiệu được nêu trang trọng tại Trung tâm hội nghị quốc gia Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. 

Đó được xem như một kim chỉ nam cho những chặng đường tiếp theo của Đảng; bởi sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã từng bước củng cố nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo tiền đề cho những thay đổi sâu sắc và đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế, uy tín và cơ hội như hiện nay.

Một trong những nội dung của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng XIII là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ qua được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả.

a
Rực rỡ cờ và hoa. Ảnh: DS

Đảng đã có những biện pháp cứng rắn nhằm giữ vững kỷ cương, củng cố lòng tin trong quần chúng nhân dân; báo cáo chính trị cũng nhấn mạnh tới việc tiếp tục đẩy mạnh cơ chế phòng chống tham nhũng. Đặc biệt là công tác cán bộ, phải thực sự là "then chốt của then chốt", tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Với tất cả những gì đã đạt trong nhiệm kỳ qua, cùng những thành tựu sau 35 năm đổi mới. Chúng ta tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó sẽ là động lực khơi dậy khát vọng vươn lên phát triển đất nước; tập hợp trí tuệ, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

DUY SƠN
    


 

.
.
.