Thứ Tư, 06/01/2021, 15:28 (GMT+7)
.

MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động

(ABO) Sáng 6-1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2020 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.  

Theo đánh giá, năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả 5 chương trình hành động đã đề ra; các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X đã đề ra như: Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác an sinh xã hội; công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát, thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai, lũ lụt được khắc phục, kinh tế dần khôi phục.

Các đồng chí được hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2020 ra mắt hội nghị.
Các vị được hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bám sát những vấn đề đặt ra ở địa phương và người dân quan tâm. 

Công tác đối ngoại nhân dân được duy trì thường xuyên; việc đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức được quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 

Công tác phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan của Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, cụ thể, rõ việc hơn; việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; chất lượng hoạt động của MTTQ cấp xã, Ban Công tác Mặt trận từng bước được nâng lên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Trần Văn Thi trao cờ thi đua cho các tập thể.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Văn Thi trao Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các tập thể.
Đồng chí Huỳnh Văn Hải trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện công tác mặt trận năm 2020.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Hải trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện công tác mặt trận năm 2020.
Đồng chí Huỳnh Văn Hải trao Bằng khen cho đại diện Công ty xăng dầu Hồng Đức vì có thành tích trong đóng góp Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2020.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho đại diện Công ty Xăng dầu Hồng Đức vì có thành tích trong đóng góp Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2020.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, 7 vị được hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 1 tập thể; 3 Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và tặng Bằng khen cho 29 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.

NHƯ NGỌC

.
.
.