Thứ Sáu, 24/02/2023, 10:25 (GMT+7)
.
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII Ở TX. CAI LẬY

"Phòng ngừa từ sớm, từ xa", gắn chặt giữa "xây và chống"

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã được Ban Chỉ đạo 35 thị xã tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sát sao, đi vào chiều sâu gắn với nhiệm vụ chính trị của Thị ủy theo phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa “xây và chống”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

NẮM BẮT KỊP THỜI, XỬ LÝ TỐT VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Từ những kết quả đạt được đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực; góp phần ổn định tư tưởng chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Cụ thể, các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kịp thời nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã kịp thời báo cáo, thông tin các vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Ảnh: HUY THÁI
Thành viên Ban Chỉ đạo 35 TX. Cai Lậy kịp thời báo cáo, thông tin các vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Ảnh: HUY THÁI

Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên cơ sở đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tích cực, chủ động tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao “sức đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, độc hại trên Internet; khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực; trang bị kỹ năng làm việc lành mạnh trên môi trường Internet cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên cơ sở đã chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, kịp thời thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Cùng với đó là nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Cai Lậy Trần Văn Độ cho biết, thời gian qua, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã quản lý các trang, nhóm trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy thành lập trang Zalo “Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang”. Qua hơn 8 tháng hoạt động, trang Zalo đã đăng tải hơn 220 bài viết, thu hút đông đảo lượng người quan tâm, tương tác, xem bài viết.

Nhìn chung, các trang, nhóm Facebook hoạt động rất hiệu quả trong công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, thông tin định hướng được nhiều người theo dõi, chia sẻ. Qua rà soát trên không gian mạng, hiện chưa phát hiện các hoạt động tuyên truyền, chia sẻ thông tin xấu độc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG BẤT NGỜ

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cai Lậy Hà Thanh Hữu cho biết, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, người phát ngôn các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần phải được nâng cao hơn nữa. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với UBND thị xã trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân đặc biệt quan tâm.

Trang Zalo “Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang”.
Trang Zalo “Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang”.

Cùng với đó là giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế đi đối với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống, mức thu nhập của người dân, đảm bảo an sinh xã hội... Đây là những yếu tố then chốt, quyết định chống lại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Song song đó là chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền những thông tin chính thống, chia sẻ các bài viết trên trên các trang, nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và thị xã về các nhóm của tài khoản cá nhân đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó là kịp thời thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tổ chức cơ sở đảng và thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã kịp thời báo cáo, thông tin các vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, các nội dung sai sự thật liên quan đơn vị đến Ban Chỉ đạo 35 thị xã để có định hướng, phối hợp trong xử lý.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an TX. Cai Lậy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quyết liệt đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hoạt động phức tạp chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và chính quyền; hoạt động tán phát tin giả, tin sai sự thật để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo, cung cấp, trao đổi thông tin, nhất là trong xử lý vụ việc phức tạp, nhạy cảm, vấn đề “nóng” dư luận quan tâm và đấu tranh xử lý các đối tượng.

Đảng ủy Quân sự TX. Cai Lậy tăng cường theo dõi, nắm chắc, dự báo và báo cáo kịp thời tình hình phức tạp nảy sinh cho Ban Chỉ đạo 35 thị xã để chỉ đạo, phối hợp xử lý; phối hợp với cấp ủy Đảng, các ban, ngành, Ủy ban MTTQ thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ, ngăn chặn từ sớm, từ xa các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

HÀ NAM

.
.
.