.

Đảng bộ Quân sự TP. Mỹ Tho sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: 17:20, 30/05/2023 (GMT+7)

(ABO) Đồng chí Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Mỹ Tho vừa chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự hội nghị có Đại tá Mai Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Mai Văn Hoà- Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đại tá Mai Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Quân sự TP. Mỹ Tho đã lãnh đạo Lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ được thực hiện tốt, như: Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xây dựng xã, phường vững mạnh về quân sự - quốc phòng… Trong đó, công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao; hằng năm có 100% xã, phường đạt vững mạnh về quân sự quốc phòng; tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn đạt 100% chỉ tiêu…

Qua đó, Lực lượng vũ trang TP. Mỹ Tho được củng cố xây dựng từng bước vững mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đảng ủy Quân sự thành phố cũng tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ; đảm bảo có 100% cơ quan, đơn vị tuyệt đối an toàn về chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Mai Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Quân sự TP. Mỹ Tho. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ Quân sự thành phố rà soát các chỉ tiêu của nhiệm kỳ để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi; gắn việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tuyển quân, xây dựng Lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương của thành phố.

                                                            THANH TÙNG


 

.
.
.