Thứ Năm, 04/04/2024, 20:44 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước

(ABO) “Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước” là chủ đề buổi tọa đàm do Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức vào ngày 4-4.

Đồng chí Trịnh Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Mỹ Tho chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm còn có đồng chí Lê Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các phường, xã; đại diện Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy các phường, xã.

Đồng chí Trịnh Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Mỹ Tho phát biểu tại buổi tọa đàm.

TP. Mỹ Tho có tổng số 18 doanh nghiệp có tổ chức Đảng (4 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 14 Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy) với tổng số 205 đảng viên. Thực hiện Đề án 03 ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đến nay, thành phố đã kết nạp 32 đảng viên mới đang làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Các ý kiến phát biểu tại tọa đàm đều cho rằng, khó khăn lớn nhất đối với công tác kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đó là lực lượng công nhân, người lao động làm việc trong môi trường có nhiều sức ép về thời gian, cường độ, nhu cầu tăng ca, việc dành thời gian tìm hiểu về các tổ chức Đảng, đoàn thể, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới nhiều ngày nên ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của công ty, doanh nghiệp. Trình độ văn hóa của một bộ phận công nhân, người lao động khó đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét kết nạp Đảng; công nhân, người lao động thiếu nơi ở ổn định cũng gây khó cho quá trình xác minh lý lịch…

Các tham luận trình bày tại tọa đàm đã phân tích đánh giá một cách khách quan, toàn diện những mặt đạt được, chưa đạt được, những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đó, trao đổi, chia sẻ, đề xuất những giải pháp, cách làm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Mỹ Tho Trịnh Văn Lợi nhấn mạnh, để tăng cường công tác xây dựng Đảng và phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt hiệu quả cần đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp để khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tâm tư nguyện vọng của người lao động; từ đó tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp ủng hộ và tạo điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể.

Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, từ đó mới thu hút người lao động tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp hiện nay đã có tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung, quan tâm làm tốt hơn nữa công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung và thời gian để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, cảm tình Đảng đang làm trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được đảm bảo về nội dung bồi dưỡng nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ trong sản xuất. Cần đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

THANH LIÊM


                        

.
.
.