Mỗi năm giảm 1,5-2% biên chế
Mỗi năm giảm 1,5-2% biên chế
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
06:31 | 08/01/2017
HĐND tỉnh giám sát việc xử phạt hành chính trên địa bàn tỉnh
HĐND tỉnh giám sát việc xử phạt hành chính trên địa bàn tỉnh
Trong 2 ngày 17,18 tháng 11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đến giám sát việc áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
06:30 | 19/11/2016
Huyện Cai Lậy: Hội thi
Huyện Cai Lậy: Hội thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"
Ngày 18-10, UBND huyện Cai Lậy tổ chức Hội thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính“ năm 2016, thu hút 19 đội tham gia, gồm 3 đội cấp huyện và 16 đội cấp xã.
14:38 | 21/10/2016
Tân Phước: Bức phá trong triển khai Dịch vụ công trực tuyến
Tân Phước: Bức phá trong triển khai Dịch vụ công trực tuyến
Qua gần 2 năm, với sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành, cấp huyện, dịch vụ công trực tuyến được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Tân Phước thật sự có chuyển biến.
16:31 | 02/09/2016
Việt Nam tăng 10 bậc về phát triển Chính phủ điện tử
Việt Nam tăng 10 bậc về phát triển Chính phủ điện tử
Theo Báo cáo của Liên hợp quốc về phát triển Chính phủ điện tử tại các quốc gia thành viên, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành quốc gia phát triển Chính phủ điện tử mức cao.
06:37 | 06/08/2016
Châu Thành: Tổng kết Hội thi công tác cải cách hành chính
Châu Thành: Tổng kết Hội thi công tác cải cách hành chính
Ngày 26-5, tại Hội trường UBND huyện, diễn ra Hội nghị Tổng kết Hội thi “ Cán bộ, công chức, viên chức với công tác cải cách hành chính“ năm 2015.
05:58 | 27/05/2016
Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2015
Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2015
Ngày 6-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2015.
18:14 | 06/04/2016
Nỗ lực hoàn thiện cải cách hành chính
Nỗ lực hoàn thiện cải cách hành chính
UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2011, triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.
13:53 | 12/03/2012
“Ba trách nhiệm”- sức trẻ tham gia cải cách thủ tục hành chính
“Ba trách nhiệm”- sức trẻ tham gia cải cách thủ tục hành chính
Tham gia cải cách hành chính là một nội dung trọng tâm của tuổi trẻ trong cuộc vận động “Tuổi trẻ Tiền Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
17:07 | 28/03/2012
Công an TG: Đẩy mạnh cải cách hành chính
Công an TG: Đẩy mạnh cải cách hành chính
Cải cách hành chính là một trong những chỉ tiêu của Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.
15:08 | 25/04/2012
.
.