Xã Hiệp Đức: Nâng cao sự hài lòng của người dân trong thực hiện cải cách hành chính
Xã Hiệp Đức: Nâng cao sự hài lòng của người dân trong thực hiện cải cách hành chính
Không ngừng đổi mới nội dung và linh hoạt trong phương thức thực hiện cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, thời gian qua,
21:09 | 02/03/2024
Tiền Giang: Công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Tiền Giang: Công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
UBND tỉnh Tiền Giang công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
11:05 | 27/01/2024
Tiền Giang xếp hạng 20 cả nước về chuyển đổi số năm 2022
Tiền Giang xếp hạng 20 cả nước về chuyển đổi số năm 2022
Ngày 11-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...
18:00 | 11/08/2023
Tiền Giang: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
13:48 | 10/10/2023
Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gồm có 15 thành viên.
Đoàn viên, thanh niên tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính
Đoàn viên, thanh niên tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính
Ngày 8-8, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thi Tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính.
21:12 | 08/08/2023
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính đến kiểm tra, đánh giá chỉ số PAR Index và SIPAS tại Tiền Giang
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính đến kiểm tra, đánh giá chỉ số PAR Index và SIPAS tại Tiền Giang
Chiều 3-8, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, làm Trưởng đoàn kiểm tra Cải cách hành chính, đánh giá việc sử dụng và tác động của chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS tại tỉnh Tiền Giang.
20:21 | 03/08/2023
Mỗi cán bộ có một mã số duy nhất đến suốt đời
Mỗi cán bộ có một mã số duy nhất đến suốt đời
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ có 1 dữ liệu duy nhất với một mã số duy nhất đến suốt đời, kể cả khi họ về hưu, chuyển công tác,…
09:32 | 31/07/2023
Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
Ngày 19-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo, sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023...
10:14 | 19/07/2023
Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về sáp nhập huyện, xã
Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về sáp nhập huyện, xã
Ngày 18/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.
15:16 | 18/06/2023
Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm
Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm
Ngày 1/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành văn bản về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.
10:39 | 02/06/2023
.
.