Tiền Giang: Công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Tiền Giang: Công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Ngày 10-1-2021, UBND tỉnh Tiền Giang có Công văn 146 công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.
17:43 | 10/01/2022
Tiền Giang: 23 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu trong Quản trị và hành chính công năm 2021
Tiền Giang: 23 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu trong Quản trị và hành chính công năm 2021
Để được công nhận đạt tiêu chí kiểu mẫu trong Quản trị và hành chính công các xã, phường, thị trấn phải đăng ký và đạt từ 90 điểm trở lên/100 điểm ở 8 tiêu chí thành phần.
10:51 | 05/01/2022
Tiền Giang: Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình mới
Tiền Giang: Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình mới
Thực hiện “mục tiêu kép“ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế, tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, triển khai công việc.
11:48 | 13/12/2021
Tiền Giang đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Tiền Giang đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Qua thời gian triển khai Kế hoạch 179 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả
10:06 | 06/12/2021
Tiền Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính
Tiền Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính
Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC được cá nhân, tổ chức đến giao dịch đánh giá rất cao, mức độ hài lòng trên 98%.
09:55 | 01/12/2021
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS và PCI
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS và PCI
Chỉ số PAR INDEX, PCI, SIPAS, PAPI là các chỉ số quan trọng trong việc đánh giá tính hiệu quả, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước.
11:39 | 23/11/2021
Tiền Giang: Cải cách thực chất và hiệu quả
Tiền Giang: Cải cách thực chất và hiệu quả
Một trong những mục tiêu cụ thể mà Tiền Giang đặt ra là đến năm 2025, các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX, PAPI, PCI…) của tỉnh nằm trong nhóm 30 hạng đầu của cả nước.
08:58 | 01/11/2021
Sự hài lòng của người dân là thước đo
Sự hài lòng của người dân là thước đo
Công tác cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân.
09:32 | 06/09/2021
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 30-6
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 30-6
Từ ngày 30-6, tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch Covid-19.
14:15 | 30/06/2021
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thăm dò sự hài lòng đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thăm dò sự hài lòng đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 4-6-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn về việc thăm dò sự hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở.
11:02 | 04/06/2021
.
.