Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính
Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định 3199 ngày 10-10-2019 của UBND tỉnh Tiền Giang, với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:
15:27 | 24/12/2019
Chỉ số PAR index và SIPAS 2019 của Tiền Giang được cải thiện rõ rệt
12:12 | 20/05/2020
Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index 2019) của Tiền Giang vừa được công bố đạt 79,68 điểm, hạng 48/63 tỉnh, thành.
Thí điểm hợp nhất 8 sở ngành ở cấp tỉnh thành 4
Thí điểm hợp nhất 8 sở ngành ở cấp tỉnh thành 4
Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
08:54 | 05/12/2019
Thực hiện Nghị quyết 28 giúp thay đổi tác phong làm việc
Thực hiện Nghị quyết 28 giúp thay đổi tác phong làm việc
Sáng 15-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ
15:37 | 15/11/2019
Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp
Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp
Sáng 1-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng dịch vụ công Quốc gia.
14:28 | 01/11/2019
Đoàn khối Các cơ quan tỉnh: Góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính
Đoàn khối Các cơ quan tỉnh: Góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính
(ABO) Chiều 19-8, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức hoạt động “Tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính“ năm 2019.
20:05 | 20/08/2019
Công điện của Thủ tướng về phòng tham nhũng trong hoạt động công vụ
Công điện của Thủ tướng về phòng tham nhũng trong hoạt động công vụ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17-6-2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
21:26 | 17/06/2019
Tinh gọn bộ máy, giảm mạnh số lượng biên chế
09:23 | 01/11/2018
Đề án 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Sẽ thí điểm hợp nhất 3 văn phòng thành một văn phòng tham mưu
Sẽ thí điểm hợp nhất 3 văn phòng thành một văn phòng tham mưu
Nhiều ý kiến cho rằng việc hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là cần thiết, nhưng cần thận trọng
10:02 | 21/07/2018
Ông Mai Tiến Dũng:
Ông Mai Tiến Dũng: "Không chấp nhận các cơ quan xin tăng biên chế"
Vừa qua có 34 địa phương, bộ ngành sử dụng lao động vượt quy định tới 63.279 người.
06:03 | 28/06/2018
.
.