Sự hài lòng của người dân là thước đo
Sự hài lòng của người dân là thước đo
Công tác cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân.
09:32 | 06/09/2021
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 30-6
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 30-6
Từ ngày 30-6, tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch Covid-19.
14:15 | 30/06/2021
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thăm dò sự hài lòng đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thăm dò sự hài lòng đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 4-6-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn về việc thăm dò sự hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở.
11:02 | 04/06/2021
Công nhận 15 xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công năm 2020
Công nhận 15 xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công năm 2020
15 xã, phường, thị trấn trên đạt tiêu chí kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công năm 2020 theo Quyết định 273 của UBND tỉnh ngày 4-2-2021.
15:03 | 05/02/2021
Huyện Cai Lậy: Công tác cải cách hành chính được quan tâm, thực hiện tốt
Huyện Cai Lậy: Công tác cải cách hành chính được quan tâm, thực hiện tốt
Ngày 21-12, UBND huyện Cai Lậy tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính“ và chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước“ năm 2020.
21:00 | 22/12/2020
UBND tỉnh Tiền Giang công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
UBND tỉnh Tiền Giang công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
Ngày 8-12-2020, UBND tỉnh Tiền Giang có Công văn 5942 công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.
16:00 | 08/12/2020
Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính
Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định 3199 ngày 10-10-2019 của UBND tỉnh Tiền Giang, với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:
15:27 | 24/12/2019
Chỉ số PAR index và SIPAS 2019 của Tiền Giang được cải thiện rõ rệt
12:12 | 20/05/2020
Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index 2019) của Tiền Giang vừa được công bố đạt 79,68 điểm, hạng 48/63 tỉnh, thành.
Thí điểm hợp nhất 8 sở ngành ở cấp tỉnh thành 4
Thí điểm hợp nhất 8 sở ngành ở cấp tỉnh thành 4
Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
08:54 | 05/12/2019
Thực hiện Nghị quyết 28 giúp thay đổi tác phong làm việc
Thực hiện Nghị quyết 28 giúp thay đổi tác phong làm việc
Sáng 15-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ
15:37 | 15/11/2019
.
.