Công nghệ thông tin:
Công nghệ thông tin: "Chìa khóa" cho cải cách thủ tục hành chính
Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước (NN) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những bước tiến quan trọng, tập trung cho nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử.
20:00 | 09/11/2017
Việt Nam bật tăng 14 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh
Việt Nam bật tăng 14 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh
Việt Nam tiếp tục được tăng hạng về môi trường kinh doanh khi xếp hạng 68/190 nền kinh tế được đánh giá, tăng thêm 14 bậc so với năm 2017; với số điểm 67,93 trên thang 100.
14:37 | 01/11/2017
Nét mới trong hành chính nơi phố cổ Gò Công
Nét mới trong hành chính nơi phố cổ Gò Công
Thị ủy, UBND TX. Gò Công xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.
10:04 | 15/10/2017
Một giải pháp tiện cả
Một giải pháp tiện cả "đôi đường"
Trước đây, để thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), người dân phải đến Bộ phận Một cửa của cơ quan chức năng, giờ đây có thể thực hiện qua Bưu điện.
11:12 | 05/10/2017
Tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền hành chính
Tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền hành chính
UBND tỉnh vừa ký thỏa thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN).
20:55 | 04/10/2017
Thường trực HĐND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT hoạt động của cơ quan
07:39 | 06/08/2017
Bà Phạm Thị Mai Tiên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Công văn số 142/VPHĐND-HCTCQT về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
06:28 | 01/08/2017
Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế
22:01 | 12/07/2017
Ngày 23-5-2017, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 30-TB/TW về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế...
Góp ý 8 vấn đề vào dự án Luật Thủy lợi
Góp ý 8 vấn đề vào dự án Luật Thủy lợi
Sáng 8-6, Quốc hội làm việc ở Hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy lợi.
20:45 | 12/06/2017
Nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước
Nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Cái Bè đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
20:20 | 14/06/2017
.
.