Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế
22:01 | 12/07/2017
Ngày 23-5-2017, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 30-TB/TW về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế...
Góp ý 8 vấn đề vào dự án Luật Thủy lợi
Góp ý 8 vấn đề vào dự án Luật Thủy lợi
Sáng 8-6, Quốc hội làm việc ở Hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy lợi.
20:45 | 12/06/2017
Nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước
Nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Cái Bè đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
20:20 | 14/06/2017
Gắn kết việc xây dựng Chính phủ điện tử với cải cách hành chính
10:55 | 12/06/2017
Từ nay đến cuối năm 2017, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương các cấp trong thực hiện CCHC.
TP. Mỹ Tho đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
TP. Mỹ Tho đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Với mục tiêu hướng đến nền hành chính công văn minh, hiện đại, TP. Mỹ Tho luôn xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
20:58 | 15/05/2017
Nỗ lực cải cách hành chính, phục vụ yêu cầu người dân
Nỗ lực cải cách hành chính, phục vụ yêu cầu người dân
Trong quý I-2017, bộ phận “Một cửa“ của Sở GT-VT Tiền Giang đã tiếp nhận 7.732 hồ sơ, giải quyết nhanh và trả hồ sơ đúng hạn đạt 100%.
14:27 | 19/04/2017
Điểm sáng từ Chỉ số PAPI năm 2016 của Tiền Giang
Điểm sáng từ Chỉ số PAPI năm 2016 của Tiền Giang
Trong 6 chỉ số nội dung thành phần Chỉ số PAPI năm 2016 của Tiền Giang, có đến 5 nội dung tăng điểm.
08:32 | 06/04/2017
Huyện Chợ Gạo: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
Huyện Chợ Gạo: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
Thời gian qua, huyện Chợ Gạo đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) một cách tích cực, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực.
20:44 | 04/04/2017
Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính
Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính
Năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có những điểm nhấn như mô hình “Một cửa“, “Một cửa liên thông“ và hiện đại hóa hành chính.
21:37 | 22/03/2017
Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính
Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 166/QĐ-UBND quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
15:34 | 22/03/2017
.
.