Bài 3: Không thể phá được ngày hội của toàn dân
Bài 3: Không thể phá được ngày hội của toàn dân
Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực của nhà nước.
09:25 | 06/04/2021
Bài 2: Thủ đoạn
Bài 2: Thủ đoạn "ăn vạ" phía sau chiêu trò tự ứng cử
Thực tế đã có những người hội tụ đủ phẩm chất, tiêu chuẩn đã tự ứng cử thành công, được cử tri bầu làm đại biểu và có đóng góp tích cực cho nước nhà.
09:12 | 06/04/2021
Bài 1: Mưu đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội
Bài 1: Mưu đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội
Trên mạng xã hội xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, sai trái hòng làm suy giảm niềm tin của cử tri và nhân dân, phá hoại cuộc bầu cử, cần được vạch trần.
08:54 | 06/04/2021
Sự thật về cái gọi là
Sự thật về cái gọi là "kênh truyền hình CHTV" và "nhà báo Lê Dũng vô va"
“CHTV“ hoàn toàn không phải là một kênh truyền hình, mà chỉ là trang cá nhân do Lê Văn Dũng (Dũng Vova) cùng đồng bọn lập ra để trục lợi và chống phá Đảng, Nhà nước.
10:34 | 03/04/2021
"Phần tử chống đối không có đất diễn khi người dân hiểu tính dân chủ của bầu cử"
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định công dân đủ 18 tuổi có quyền đi bầu cử, 21 tuổi có quyền ứng cử.
11:18 | 01/04/2021
"Cách mạng màu online" và thủ đoạn dựng hình mẫu ngược!
Thời gian qua, lợi dụng tình hình bất ổn diễn ra tại Myanmar, các thế lực thù địch, phản động đã đánh võng, bẻ lái thông tin, xuyên tạc bản chất vụ việc để tạo cớ chống phá Việt Nam.
10:59 | 29/03/2021
Phản bác luận điệu
Phản bác luận điệu "Chính sách đối ngoại giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế tại Đại hội XIII của Đảng chỉ là lý thuyết, phi thực tế"
Độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế là mối quan hệ biện chứng, tất yếu, khách quan, tác động qua lại lẫn nhau, thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau.
10:45 | 29/03/2021
Đừng lợi dụng quyền tố cáo để toan tính xấu
Đừng lợi dụng quyền tố cáo để toan tính xấu
Tình trạng “sáng tác“ ra đơn thư tố cáo sai sự thật, vu khống nhằm mục đích triệt hạ uy tín người khác trước thềm bầu cử cần nhìn nhận đúng bản chất vấn đề.
09:53 | 14/03/2021
Những cái nhìn thiển cận về bình đẳng giới ở Việt Nam
Những cái nhìn thiển cận về bình đẳng giới ở Việt Nam
Trong lúc nhiều quốc gia và đại đa số người dân trong nước đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc về bình đẳng giới của chúng ta thì vẫn còn có những cái nhìn thiển cận, sai lệch về vấn đề này.
20:02 | 08/03/2021
Vẫn chiêu bài vu khống lố bịch!
Vẫn chiêu bài vu khống lố bịch!
Những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và quân dân ta đều chung sức, đồng lòng, nỗ lực tham gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.
09:53 | 27/02/2021
.
.