123
Chống diễn biến hòa bình - Báo Ấp Bắc điện tử
Hiểu thêm về chủ thể phòng, chống
Hiểu thêm về chủ thể phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Một số bạn đọc băn khoăn về việc xác định chủ thể trong phòng, chống “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ ở nước ta hiện nay. Chúng tôi đã tìm hiểu và cung cấp tới bạn đọc một số thông tin.
18:51 | 15/09/2018
Xử lý trí thức-đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ
16:35 | 19/11/2018
Kết luận của UBKT Trung ương về việc xử lý những sai phạm của ông Chu Hảo, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.
Lịch sử vốn công bằng
10:33 | 24/08/2016
Mấy ngày vừa qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết có tính chất xuyên tạc về ý nghĩa lịch sử và bịa đặt một số chi tiết về cuộc Cách mạng Tháng Tám.
Cách mạng Tháng Tám-Đảng dẫn dắt dân tộc biến ước mơ thành hiện thực
10:51 | 24/08/2016
Thực chất, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã làm thay đổi lịch sử Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước.
Họp Ban Chỉ đạo đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa
11:46 | 24/08/2016
Mỗi đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị với nhiệm vụ là thành viên Ban Chỉ đạo.
.
cheap jerseys china
.