Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta
Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta
Đã thành thói quen, cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
21:15 | 07/01/2019
Cảnh giác với những mưu mô làm suy giảm uy tín của QĐNDVN
Cảnh giác với những mưu mô làm suy giảm uy tín của QĐNDVN
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tung nhiều thông tin xấu độc bôi nhọ, xuyên tạc về Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
20:27 | 17/12/2018
Không để các thế lực thù địch tạo
Không để các thế lực thù địch tạo "khoảng trống" về tư tưởng, văn hóa
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình“ chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi đột phá“
20:33 | 04/12/2018
Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới
Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới
Hơn 30 năm qua kể từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay), nhìn tổng thể, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn.
20:42 | 03/12/2018
Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình“, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam
20:23 | 03/12/2018
Hiểu thêm về chủ thể phòng, chống
Hiểu thêm về chủ thể phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Một số bạn đọc băn khoăn về việc xác định chủ thể trong phòng, chống “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ ở nước ta hiện nay. Chúng tôi đã tìm hiểu và cung cấp tới bạn đọc một số thông tin.
18:51 | 15/09/2018
Xử lý trí thức-đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ
16:35 | 19/11/2018
Kết luận của UBKT Trung ương về việc xử lý những sai phạm của ông Chu Hảo, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.
Lịch sử vốn công bằng
10:33 | 24/08/2016
Mấy ngày vừa qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết có tính chất xuyên tạc về ý nghĩa lịch sử và bịa đặt một số chi tiết về cuộc Cách mạng Tháng Tám.
Cách mạng Tháng Tám-Đảng dẫn dắt dân tộc biến ước mơ thành hiện thực
10:51 | 24/08/2016
Thực chất, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã làm thay đổi lịch sử Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước.
Họp Ban Chỉ đạo đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa
11:46 | 24/08/2016
Mỗi đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị với nhiệm vụ là thành viên Ban Chỉ đạo.
.
.