Đừng lầm tưởng để tự phá hoại bình yên của chính mình
Đừng lầm tưởng để tự phá hoại bình yên của chính mình
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình“, chiêu thức thường được các thế lực thù địch tận dụng tối đa nhằm làm sụp đổ một quốc gia
22:02 | 17/04/2019
Cảnh giác trước những thông tin mập mờ, giả mạo, nguy hại
Cảnh giác trước những thông tin mập mờ, giả mạo, nguy hại
Mỗi công dân, nhất là giới trẻ cần phải luôn nêu cao cảnh giác, hết sức tỉnh táo, sáng suốt, không bị “cài bẫy“ hay bị “mê hoặc“ vào những “ma trận thông tin“ .
20:35 | 11/04/2019
Cảnh giác với chiêu lợi dụng quyền tự do hội họp để chống phá
Cảnh giác với chiêu lợi dụng quyền tự do hội họp để chống phá
Quyền tự do hội họp là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và được bảo đảm thực hiện trong thực tế.
16:49 | 10/04/2019
Cảnh giác với những lời lẽ lu loa, tâm địa đen tối
Cảnh giác với những lời lẽ lu loa, tâm địa đen tối
Đó chính là một số đối tượng lợi dụng vụ việc ở chùa Ba Vàng để phỉ báng Phật giáo, xuyên tạc sự thật tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
21:14 | 03/04/2019
Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta
Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta
Đã thành thói quen, cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
21:15 | 07/01/2019
Cảnh giác với những mưu mô làm suy giảm uy tín của QĐNDVN
Cảnh giác với những mưu mô làm suy giảm uy tín của QĐNDVN
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tung nhiều thông tin xấu độc bôi nhọ, xuyên tạc về Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
20:27 | 17/12/2018
Không để các thế lực thù địch tạo
Không để các thế lực thù địch tạo "khoảng trống" về tư tưởng, văn hóa
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình“ chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi đột phá“
20:33 | 04/12/2018
Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới
Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới
Hơn 30 năm qua kể từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay), nhìn tổng thể, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn.
20:42 | 03/12/2018
Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình“, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam
20:23 | 03/12/2018
Hiểu thêm về chủ thể phòng, chống
Hiểu thêm về chủ thể phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Một số bạn đọc băn khoăn về việc xác định chủ thể trong phòng, chống “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ ở nước ta hiện nay. Chúng tôi đã tìm hiểu và cung cấp tới bạn đọc một số thông tin.
18:51 | 15/09/2018
.
.