123
Hiệu trưởng trường phổ thông sẽ phải đáp ứng 21 tiêu chí? - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Năm, 08/02/2018, 19:55 (GMT+7)
.

Hiệu trưởng trường phổ thông sẽ phải đáp ứng 21 tiêu chí?

a
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông.

Theo đó, Bộ quy định 5 tiêu chuẩn với 21 tiêu chí dành cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông, từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trường dự bị đại học.

Các tiêu chuẩn gồm: tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học; năng lực quản trị nhà trường; năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ; năng lực phát triển quan hệ xã hội.

Mỗi tiêu chuẩn được cụ thể hóa bằng nhiều tiêu chí. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông là hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với hiệu trưởng.

Việc quy định các tiêu chuẩn, tiêu chí này nhằm phát triển phẩm chất, năng lực quản trị trường học của hiệu trưởng trường phổ thông. Đây sẽ là căn cứ để các hiệu trưởng, hiệu phó tự đánh giá và phấn đấu năng cao năng lực. Các tiêu chuẩn, tiêu chí cũng là cơ sở để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Dự thảo sẽ được Bộ lấy ý kiến đóng góp của công luận đến ngày 5/4.

Theo TTXVN

 

.
.
.